Sağlık emekçileri iş bıraktı: "Oylama değil, hakkımızı istiyoruz"

Sağlık Meslek Örgütleri, TBMM Genel Kurulu'na sunulan sağlıkla ilgili yeni düzenlemeler öngören yasa teklifini protesto için 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı. 

EMEK 15.06.2022, 17:18
Sağlık emekçileri iş bıraktı: "Oylama değil, hakkımızı istiyoruz"

Gazete Emek- Sağlık örgütleri, sağlık çalışanlarının mali haklarını içiren ve Meclis’e sunulan yasa teklifinin iyileştirilmesi için Türkiye genelindeki hastanelerde iş bırakma eylemi gerçekleştirildi. Hastanelerde, acil servisler ile aciliyeti söz konusu olan birimlerin dışında hizmet verilmezken, birçok kentte eylemlerine ilişkin açıklama yapan sağlık örgütleri, Meclis’e sunulan yasa teklifini protesto etti. 

 

 

 

 

ANKARA 

 

 

 

Ankara’da iş bırakan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Ankara Tabip Odası (ATO), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile Hekimleri Dernek Federasyonu (AHDF), Birlik Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş Sendikası, HEKİMSEN, Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, “Çetelere Değil Sağlığa Bütçe” ve “Emek Bizim Söz Bizim” sloganları atıldı. Burada konuşan Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Uğurlu, “Bizler, gecesi gündüzü olmayan bir meslek grubuyuz. Biz, hastalandıran bu sağlık sistemine göz yummayan, toplum sağlıksızken nefes alamayanlarız. Biz, bu gördüğünüz binalarda sistemin tüm başarısızlığının altında bırakılanlarız. Biz, aylardır oyalama taktikleri ile yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği değersizleştirilen hekimleriz. Biz disiplin soruşturmaları, aile hekimliği ceza yönetmeliğiyle, mobbing ile baskı altına alınmaya çalışılanlarız” ifadelerine yer verdi.

 

 

 

‘SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN BİRLİK OLDUK’

 

 

 

Aylar süren yasa tasarısıyla hekimlerin emeğiyle alay ettiklerine vurgu yapan Uğurlu, “Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin yaptığınız biz hekimlere performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin biz hekimlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlik olduk” dedi.  

 

 

 

İş bırakma eyleminin bir itiraz olduğunu söyleyen Uğurlu, devamında şunları söyledi: “Meclis’te yürütülen senaryoyu reddediştir! Hakkımız olanı alana kadar tüm hekimler hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Tüm Türkiye’de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen hekimler olarak, sağlığı üreten tüm bileşenler olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz.”

 

 

 

İSTANBUL 

 

 

 

İstanbul'da hemen her hastanede sağlık emekçileri iş bıraktı. İş bırakma eylemine katılımın yüzde 65-70 dolaylarında olduğu belirtilirken, hastanelerde acil servisler ile çocuk, onkoloji bölümleri dışında hizmet verilmedi. Ameliyathaneler çalışmadı, polikliniklerde hizmet durdu. İl dışından gelen hastalar ile durumu acil sayılabilecek hastaların tedavisi devam etti. Bunlardan biri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi oldu. Hastane içerisindeki Havuzlu Bahçe’de buluşan sağlık emekçileri hastane içerisinde "Sağlığa ayrılan bütçe artırılsın", "Aile hekimliği ceza yönetmeliği geri çekilsin", "Performansa hayır", “Herkes bilsin şiddet varsa hizmet yok”, “5 dakikada hekimlik yapılmaz” dövizleri taşıdı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hekim göçüne ilişkin söylediği “giderlerse gitsinler” sözüne, “Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz” diyerek yanıt veren sağlık emekçileri, hastane içerisinde taleplerini haykıran sloganlarla yürüdü. 

 

 

 

EMEĞİMİZLE ALAY ETTİLER

 

 

Ardından ortak açıklamayı Dr. Tahsin Çınar yaptı. Çınar, aylar süren oyalamanın ardından yeni yasa teklifiyle emekleriyle yeniden alay edildiğini belirterek, “Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz. Bugünkü G(ö)REV eylemimiz son değil. Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Tüm Türkiye’de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen milyonlar olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz” dedi. 

 

  

 

DİYARBAKIR 

 

 

 

Diyarbakır Dağ Kapı Meydanı’nda da bir araya gelen sağlıkçılar, "Emeğimizin Hakkını Aldığımız Sağlıklı Bir Gelecek İçin Tüm Hekimler, Sağlık Üreten tüm Bileşenler Olarak G(ö)REV Başındayız" şiarıyla açıklama yaptı. Çok sayıda sağlık örgütü temsilcisinin katıldığı açıklamayı, SES Şube Eşbaşkanı Yıldız Ok Orak okudu. Orak, sağlık emekçilerinin yaşadığı hak ihlallerine dikkat çekerek, sağlıkçıların özlük hakları için dile getirdikleri taleplerin karşılanmadığı gibi,  Meclis tarafından da oyalandıklarını söyledi.  

 

Açıklama, “Direne direne kazanacağız”, “Emek bizim söz bizim”, “Zam, zulüm, işkence işte AKP” sloganlarıyla son buldu.

 

 

 

İZMİR 

 

 

 

Sağlık emekçileri, çalışma koşullarına yönelik mecliste görüşülen kanun teklifinin haklarını gasp eden bir düzenleme olduğunu belirterek, iş bıraktı. İş bırakma eylemine ilişkin İzmir Sağlık Platformu, İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Kurumlar adına ortak basın açıklamasını okuyan İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Süleyman Kaynak, yeni yasa teklifiyle yeniden sağlıkta şiddetin üretildiğini söyledi. Kaynak, "Yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Bugünkü G(ö)rev eylemimiz son değil. Bu bir itiraz! Mecliste yürütülen senaryoyu reddediş! Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz.”

 

 

 

ADANA

 

 

 

Adana'da sağlık emekçileri, kentteki hastanelerde iş bırakarak, Adana Şehir Hastanesi'nde açıklama yaptı. Hastane içinde yürüyüş yapan emekçiler, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı attı. Açıklamaya, TTB 2’nci Başkanı Ali İhsan Ökten de destek verdi. Açıklama yapan Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş, "Emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ediyoruz. Nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar istiyoruz. Sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları istiyoruz. Emekli büyüklerimizin insanca yaşayacağı bir emekli maaşı istiyoruz. Toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini istiyoruz. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz" diye konuştu. 

 

Açıklama çekilen halayla son buldu.

 

 

 

ANTALYA

 

 

 

Antalya’da iş bırakan sağlık emekçileri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi H Blok önünde bir araya gelerek, hastane içinde yürüyüş yaptı. Yürüyüşün ardından açıklama yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi Eşbaşkanı Şükran İçöz, ekonomik, özlük ve demokratik taleplerimiz gerçekleşinceye kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

 

 

 

MERSİN

 

 

 

Mersin’de de iş bırakan sağlık örgütleri, Toros Devlet Hastanesi’nde açıklama yaptı. “5 dakikada hekimlik yapılmaz”, “7200 ek gösterge istiyoruz”, “36 saat nöbet öldürüyor” ve “Hekim olmasa sağlık olmaz” dövizlerin taşındığı açıklamada, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” ve “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları atıldı. Pandemi sürecinde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının anısına saygı duruşuyla başlayan açıklamada Mersin Tabip Odası Başkanı Nasır Nesanır konuştu. Sağlık çalışanların pandemi sürecinde değer verilmediğini ifade eden Nesanır, emeklerinin karşılığını almak İçin mücadele edeceklerini ifade etti.

 

 

 

HATAY

 

 

 

Hatay'da da sağlık emekçileri bir günlük iş bırakarak, haklarını talep etti.

 

 

 

ŞIRNAK

 

 

 

SES Şırnak Şubesi, Tabip Odası ve Hekim Sen üyeleri, Şırnak Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. “G(ö)revdeyiz” pankartının açıldığı açıklamada, sağlıkta artan şiddet olaylarına dikkat çekildi.

 

 

 

Açıklamada konuşan SES Şırnak Şubesi yöneticisi Murat Özbey, “Emeğimizin hakkını aldığımız sağlıklı bir gelecek için g(ö)rev başındayız” dedi. Sağlık emekçilerinin özlük hakları için beklenen yasaya değinen Özbey, “Aylar süren oyalamanın ardından, yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay ettiniz. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz” diye konuştu.

 

 

 

BATMAN

 

 

 

Batman’da sağlık çalışanları, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplandı. Beyaz önlükleri ile açıklama gerçekleştiren sağlık çalışanları,  "Müjde değil, oylama! Hakkımız olanı istiyoruz" pankartı açtı. Açıklama yapan Batman Tabip Odası Başkanı Sertaç Adıgüzel, taleplerinin yerine getirilmesini istedi. 

 

 

 

URFA

 

 

 

Urfa Tabipleri Odası, SES Şubesi, Diş Hekimleri Odası, Aile Hekimleri Derneği Temsilciliği, Hekim Birliği Sendikası Temsilciliği üyeleri, 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Greve dair Balıklıgöl Hastanesi önünde yapılan açıklamaya, çok sayıda sağlık emekçisi katıldı. 

 

 

 

Açıklamada konuşan Urfa Tabip Odası Başkanı Bulut Ezer, taleplerinin karşılanması için eylem yaptıklarını belirtti. SES Urfa Şubesi Eşbaşkanı Salih Karataş, iktidarın sağlık hizmeti alanında var olan sorunları çözmeye dönük her hangi bir adım atılmadığını belirterek, "Bizim uyarılarımız net. Ulaşılabilir nitelikli ve anadilde sağlık hakkı talep ediyoruz. Bizler, sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılmasını, 3600'den başlayan kademeli olarak 7200'e kadar artacak şekilde ek göstergenin düzenlenmesini istiyoruz" diye konuştu. Ardından ortak metni Urfa Hekim Birliği İl Temsilcisi Hacı Yusuf Eryazga okudu. 

 

 

 

MARDİN

 

 

 

Sağlık çalışanları Mardin’de de özlük haklarının verilmesi talebiyle açıklama yaptı. Mardin Tabip Odası, Mardin Diş Hekimleri Odası ile SES Mardin Şubesi üyeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya geldi. Pankartların açıldığı eylemde sağlık çalışanları adına açıklamayı Diş Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Esen yaptı. Kendilerine dayatılan çalışma koşullarını değiştirmek ve sağlıklı bir gelecek için bir arada olduklarını belirten Esen, “Bugün g(ö)rev eylemimiz son değil. Bu bir itiraz” dedi. İktidarın sağlık politikalarına karşı emeklerini savunacaklarını dile getiren Esen, “Emek bizim söz bizim” diyerek açıklamayı tamamladı.

 

 

Yorumlar (0)
25
açık
Günün Anketi Tümü
Erken seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31