Cemil Kırbayır dosyasında zaman aşımı kararına itiraz

Cemil Kırbayır'ın kaybedilmesine ilişkin soruşturma dosyasındaki zaman aşımı kararına itiraz eden Avukat Yaşar Kaya, insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımının olamayacağını söyledi.

GÜNDEM 07.01.2022, 18:42
Cemil Kırbayır dosyasında zaman aşımı  kararına itiraz

Gazete Emek-Ardahan'ın Okçu köyünde 12 Eylül 1980 askeri darbesi sırasında gözaltına alınan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Cemil Kırbayır'a ilişkin 2014 yılında yeniden başlatılan soruşturma, 28 Aralık 2021’de zamanaşımı gerekçesiyle kapatıldı.

Yargıtay’ın, Mayıs 2021’de zamanaşımı kararını hukuk devleti ilkelerine uygun bulması ardından dosyanın gönderildiği Kars Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay kararına atıfta bulunarak verdiği kararda,  “Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ‘suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.’ şeklindeki hüküm dikkate alınmıştır. Hüküm gereğince, canavarca bir his sevki ile veya işkence ve tazip ile öldürme suçunun üst sınırının ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası olması, bu suçun aynı kanunun 102/2-1. maddesi gereğince 20 yıllık zaman aşımı süresinin çok önceden dolduğu, somut olayda da kanunun hükümleri gereğince olay tarihinden itibaren zamanaşımı süresini tamamlamıştır. İç hukukumuzda da atılı suçun zamanaşımının tamamlanmasını engelleyecek hüküm bulunmadığından atılı suça ilişkin olarak 20 yıllık dava zaman aşımı süresini tamamlandığı anlaşıldığından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar hukuka uygun bulunmuştur” denildi. 

 

 

 

 

‘ZAMAN AŞIMI OLMAZ’

 

 

Kararın ardından Kırbayır ailesinin avukatı Yaşar Kaya, Kars Cumhuriyet Başsavcılığına itirazda bulundu. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zamanaşımının olamayacağı belirtilen itirazda, verilen kararın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) aykırı olduğu belirtildi. İtirazda, “Anayasanın 90’ınıncı maddesinde yerel hukuk ile uluslar arası hukuk uyuşmazlığında uluslararası hukukun geçerli olacağı hükmü açıktır. Savcılık kararında farklı hukuk normlarında sanığın/şüphelinin yararına olan hüküm uygulanır kararı vokal olup uluslararası hukuk normları ile uyuşmamaktadır. Savcılık kararında 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğinin 2010 yılından önce yaşanan olay ve olgulara uygulanamayacağı kararı uluslar arası hukuk normunda ifadesini bulan insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı geçerli değil ilkesine aykırıdır” diye kaydedildi.  

 

 

 

‘KONJONKTÜRE GÖRE KARAR VERİLDİ’

 

 

 

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumartesi Anneleri ile yaptığı toplantıda faili meçhullerin adalet arayışına meclisin müdahil olacağına dair sözlerinin hatırlatıldığı itirazda, “Başbakan, o dönem Berfo Kırbayır’ya (Berfo Ana ) olayın aydınlatacağına dair söz vermiştir. O dönem Meclis araştırmasında dinlenen tanıklar noktasında Cemil Kırbayı in gözaltındayken kaybedildiği kanaatine varılıp, düzenlenen rapor, dava açılması amacı ile Kars Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Meclis raporunda dinlenen şüpheliler, cinayeti dolaylı yollardan kabul etmiştir. Kars Cumhuriyet Başsavcılığında yapmış olduğumuz girişimler sonucu iddianamenin hazırlandığına tanık olduk. FETÖ’nün Darbe girişiminden sonra savcılığınız bu iddianameyi görmezden gelerek Yargıtay 8. Hukuk Dairesine kanun yararına bozma cihetine gitmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığınızın değişen konjonktüre göre karar vermesi toplumdaki adalet anlayışına zarar vermektedir” ifadeleri kullanıldı. 

 

 

ERDOĞAN’IN GERÇEKLEŞMEYEN SÖZÜ

 

Adalet mücadelesini kesintisiz sürdüren Berfo Ana, 5 Şubat 2011 tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe Sarayı’na davet ederek görüştüğü Cumartesi Anneleri içinde yer aldı. 103 yaşındaki Berfo Anne’yi dinleyen Erdoğan’ın talimatı sonucu Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun 9 Şubat 2011 tarihli toplantısında “gözaltında iken kayboldukları iddia edilen kişilerin akıbetinin araştırılması” amacıyla bir alt komisyon kurulması kararı alındı.

 

KOMİSYON RAPORU

 

Komisyon, yaptığı araştırma sonucu 350 sayfalık bir rapor hazırladı. Raporun sonuç bölümünde “Komisyonumuz; Cemil Kırbayır’ın gözaltında iken işkence gördüğüne, bu işkence sonucunda hayatını kaybettiğine ve cesedinin ölümüne sebebiyet veren sorgulamaları yapan kamu görevlilerince ortadan kaldırıldığına inanmaktadır” diye yazıldı. Komisyon, Cemil Kırbayır’ın gözaltında iken işkence ile öldürüldüğü iddiasıyla ilgili olarak, sorgulamayı yapan üç birim olan Emniyet, MİT ve Sıkıyönetim Komutanlığının o dönemdeki görevlileri ve yetkilileri ile dönemin sıkıyönetim komutanı hakkında Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, elindeki tüm bilgi, beyan ve belgeleri Adalet Bakanlığı aracılığı ile savcılığa gönderdi.

 

DOSYA TEBLİĞ EDİLMEDEN KAPATILDI

 

Bunun üzerine Kars Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011/899 nolu yeni bir soruşturma başlattı. Soruşturma sırasında arşivde 2002/911 nolu takipsizlik kararı bulundu. Cemil Kırbayır’ın gözaltında kaybedilmesinden 6 yıl sonra, Kars Savcılığı bir soruşturma başlatmış ancak soruşturmada 2002 yılında takipsizlik kararı vermişti. Söz konusu 2002/911 nolu takipsizlik kararı ise aileye tebliğ dahi edilmemiş, dosya böylece kapatılmıştı. Bu karar 2014 yılında aileye tebliğ edildi. Aile hemen Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, söz konusu takipsizlik kararının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme takipsizlik kararını kaldırdı.

 

ZAMAN AŞIMINDAN KAPANDI

 

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı 14 Kasım 2019 tarihinde “kanun yararına bozma” talebiyle Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Müdürlüğü’ne gönderdi ve Cumhuriyet Savcılığınca 2002 yılında zaman aşımı nedeniyle verilmiş olan takipsizlik kararını kaldıran Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014 tarihli kararının kaldırılmasını istedi. Bakanlık, 25 Şubat 2020 tarihinde Yargıtay’a başvurarak dosyada zamanaşımı bakımından “kanun yararına bozma” kararı verilmesini talep etti. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Bakanlığın talebini kabul ederek yerel mahkemenin kararını bozdu. Böylelikle Kırbayır’ın kaybedilmesine ilişkin dosya, başladığı yere, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'na geri döndü. Savcılık, 28 Aralık 2021'de kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi ve dosyayı zamanaşımından kapattı.  

 

KORUMAKLA GÖREVLİ KİŞİLERCE YOK EDİLDİ

 

Dosyanın zamanaşımı dolayısıyla kapatılmasına tepki gösteren Cemil Kırbayır’ın ağabeyi Mikail Kırbayır, devletin kendilerine verdiği sözü tutmadığını söyledi. Devletin denetimi altında olan 26 yaşında bir insanın devletin güvenlik güçleri tarafından katledildiğinin altını çizen Kırbayır, “Devlet niye vardır? Yurttaşının, vatandaşının canını, malını korumak ve kollamakla görevlidir. Fakat sen bu kişiyi evinde almışsın ve yok etmişsin. Mücadelemiz sonucunda bize bir söz vermişsin ama bunu da yerine getirmemişsin. Açıkça devlet bize yalan söylemiştir” dedi.

 

ZAMANI SİZ ÇALDINIZ?

 

“Bu kaybedilme hangi dönemde yaşanmıştır?” diye soran Kırbayır, “12 Eylül 1980’de cuntacı 5 generalin darbe yapma sonucu Cemil Kırbayır katledilmiştir. Cesedi de yine devletin görevli tarafından ortadan yok edilmiştir. Bu nedir? İnsanlık suçudur. İnsanlık suçundan bir kere zaman aşımı söz konusu olamaz. Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere rağmen dosya zamanaşımı bahanesiyle kapatılmıştır. Peki hangi zaman aşımı? Aile zamanında müracaatını yapmış mı? Çocuğumun başına ‘şunlar getirildi’ diyerek akıbetini sormuş mu? Evet, sormuş. Ama sen bütün itirazları ve müracaatları sümen altı etmişsin, saklamışsın, yok etmişsin. Ondan sonra böyle bir karar veriyorsun. Zamanı sen çaldın, zamanı sen erteledin. Ardından gelmiş ‘zamanaşımından dolayı dosya kapatıldı’ diyorsun. Peki kapatan kim?” diye sordu.

 

DARBECİLERE KARŞI OLMAK BU MU?

 

1983’ten bu yana kurulan her iktidarın “darbe ve darbecilere karşıyız” diyerek iktidara geldiğini ifade eden Kırbayır, “Siz darbe ve darbecilere karşıysanız neden 12 Eylül darbesinin sonucunda vuku bulan tüm kayıplardan dolayı devletin resmi görevlilerini korudunuz ve kolladınız? Darbe ve darbecilere karşı olmak bu mudur? Bize asıl acı çektiren budur. Gözümüze baka baka yalan söylüyorsunuz. İfade ettiğiniz şey yalandır, riyakarlıktır, iki yüzlülüktür” diye belirtti.  

 

KİME GÜVENECEĞİZ?

 

2011 yılında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın annesi Berfo Kırbayır’la görüşerek dosyanın aydınlatılacağı ve oğlunun kemiklerinin bulunacağı sözünü verdiğini hatırlatan Mikail Kırbayır, “Hatta grup toplantısında ‘Cemil Kırbayır buhar mıydı havaya uçtu?’ diye sordu. Burada İçişleri Bakanlığı’nı görevlendirdi. Kayıpların akıbeti bulunması için komisyon oluşturdu. Bunu diyen kim? Bin yıllık devlet geleneği olan bir devletin başbakanı. Söz vermiştir ama sözünde durmamıştır. Bunlar hep aldatmaca oldu. Kime güveneceğiz?” dedi.

 

AYM VE AİHM’E GÖTÜRECEĞİZ

 

Kendilerini kullanmış olarak hissettiklerini ifade eden Kırbayır, son olarak şunları dile getirdi: “Cemil’in yaşam hakkı elinden alındığı gibi davası da yargılanmadan kapatıldı. Bir iddianame bile hazırlanmadı. 42 yıldır dosya savcılık aşamasında iken örtbas edildi. Bu ne demektir? Mehmet Eymür’ün, Selçuk Akyıldız’ın, Zeki Tunçkollu'nu koruma ve kollamaktır. Devlet için dosya kapanmış olabilir ama bizim için kapanmadığı gibi kamunun vicdanında da bu dosya kapanmamıştır. Mücadelemiz devam edecek. Ta ki mezarını bulana ve katilleri yakalanana kadar.  Bizler bunun peşine bırakmayacağız. Dosyayı ilk başta Anayasa Mahkemesi’ne ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) götüreceğiz” diye konuştu.
Kaynak: Dokuz8haber  

Yorumlar (0)
5
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Erken seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11