Sayıştay kayyum ile yönetilen Van Belediyesinin usulsüzlüklerini ortaya çıkardı

Sayıştay denetçilerince kayyum tarafından yönetilen Van Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan raporda, belediyenin 2017 yılına dair giderinin bütçe gelirinden yaklaşık 95 milyon 372 bin TL fazla olduğu, bu bütçe açığının büyük bir bölümünün ise borçlanma yoluyla finanse edildiği bilgisi yer aldı.  

GÜNDEM 05.11.2018, 15:59 05.11.2018, 16:11
Sayıştay kayyum ile yönetilen Van Belediyesinin usulsüzlüklerini ortaya çıkardı

Gazete Emek- Sayıştay denetçilerince kayyum tarafından yönetilen Van Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan raporda, belediyenin 2017 yılına dair giderinin bütçe gelirinden yaklaşık 95 milyon 372 bin TL fazla olduğu, bu bütçe açığının büyük bir bölümünün ise borçlanma yoluyla finanse edildiği bilgisi yer aldı.  

MEVZUATA UYULMADI

Bütçe gelir tahminleri ile gelir gerçekleşmeleri arasında oransal olarak da büyük farklılıklar bulunduğu tespit edilen raporda, 2017 yılına ilişkin en büyük sermaye gelirinin ise belediyeye ait taşınmazların satışından elde edilen gelirler olduğu kaydedildi. Raporda, yine Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bankalardan kullanılan kredilerin anapara ve faiz tutarlarıyla ilgili yapılan kredi geri ödemelerinin hatalı şekilde muhasebeleştirildiği, nakit yetersizliği nedeniyle bütçe emanetine alınan tutarların ödenmesinde de mevzuat hükümlerine uyulmadığı, kamu kurumlarına ödenmesi gereken vergi ve sigorta primi gibi giderlerin sürelerinde ödenmediği gibi yapılan iş, alınan mal ve hizmetler karşılığında hak sahiplerine muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödeme yapılması kuralına uyulmadığı belirtildi.

GERÇEK BORÇ MİKTARINDAN FAZLA KAYIT VAR

Hazırlanan raporda, belediye bütçesi ile ilgili şu tespitler yer aldı:

"Bütçe emanetleri hesabının incelenmesi neticesinde bu hesapta kayıtlı bilgilerin gerçeği yansıtmadığı, gerçek borç miktarından fazla kayıt bulunduğu anlaşılmıştır. Bu hesapta kayıtlı tutarlarının bazılarının mükerrer kayıt işleminden kaynaklandığı, bazı borçların ödenmesine rağmen hâlâ bu hesapta kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Bütçe emanetlerine alma ve ödeme işlemlerinde yapılan yanlışlıklar nedeniyle 2017 yılı hesap dönemi sonu itibarıyla kurum bilançosunda 21 milyon 684 bin 725 TL tutarındaki kayıt gerçeği yansıtmamaktadır."

MAL VE HİZMET ALIMLARI AYNI KİŞİLERE İHALESİZ VERİLDİ

Sayıştay raporunda yer bulan en önemli bilgilerden biri, belediyenin yaptığı mal ve hizmet alımları oldu.  

"Mevzuata uyulmayarak mal ve hizmet alımlarının kısımlara bölündüğü, doğrudan temin üst limitinin aşılıp aşılmadığının kontrolünde kullanılacak sistemin kurulmadığının tespit edildiği" bilgilerine yer verilen raporda, yine belediyeye yapılan alımlar konusunda aynı özelliklere sahip ihtiyaçlar olmasına rağmen, bunların aynı birim tarafından aynı tarihlerde aynı kişilerden karşılandığı belirtildi. Bu duruma dair kimi örneklere de raporda yer verildi.

Bunlardan biri, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın yaptığı doğrudan alımlar oldu. Raporda bu alımlara dair şunlar kaydedildi:

"Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın yaptığı doğrudan alımların toplamı 15 milyon 635 bin 404 TL'ye ulaşmakta olup, doğrudan alımın 10 milyon 216 bin 598 TL'lik kısmı 61 satıcıdan yapılmıştır. En büyük doğrudan alımlar iş makinesi ve otomotiv yedek parçası teminidir. Farklı marka araç ve iş makinelerine yedek parça tedarik edildiği için tüm yedek parçaların tek bir tedarikçiden alımı mümkün olmamaktadır. Özellikle Makine İkmal Daire Başkanlığı'nın 5 milyon 267 bin 693 TL'ye ulaşan (4 milyon 658 bin 596 TL'lik kısmı yedek parçadan ibarettir) mal alım işleri, yıllık pazarlık suretiyle yapılabilecektir. Makine ve otomotiv yedek parça, bakım, onarım işleri için bir firmaya 1 milyon 303 bin 532 TL ödenmiştir."

KAYYUM YÖNETİMİ USULSÜZLÜKLERE YANIT VEREMEDİ

Benzer şekilde Belediye Kültür Hizmet Şube Müdürlüğü'nün yıl içerisinde sadece önemli günler, organizasyon ve reklam harcamalarına 5 milyon 297 bin 784 TL harcadığı ve harcanan bu rakamın tümünün doğduran alımla yapıldığı belirtildi.

Sayıştay denetçilerince bu alımlara ilişkin, "Verilen örneklerden anlaşılacağı üzere kısımlara bölünmek suretiyle doğrudan temin yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen birçok alım aynı mahiyet ve türde olup, aynı satıcılardan karşılanmıştır. Bu nedenle ihtiyaçların açık ihale yapılarak karşılanması mümkün görülmektedir. İhalelerde rekabet ve eşit muamelenin sağlanması, kaynakların verimli kullanılması ve ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ilkelerine aykırı düşen, aynı satıcılardan ayrı ayrı yapılan alımların temel ihale yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak bu yapılmamıştır. Van Büyükşehir Belediyesi bu bulgularımıza açıklık getirmemiştir" denildi.

'DOĞAL AFET' YAŞANMAMASINA RAĞMEN YARDIM YAPILDI'

Raporda yer verilen bir diğer usulsüzlük ise Van Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı sosyal yardımlara dair oldu.

Dağıtılan yardımların kanıt raporlarının bulunmadığını tespit eden Sayıştay denetçileri, belediyeye başvuran bir kişiye 'doğal afet' nedeniyle yardım yapıldığı, ancak bölgede doğal afet olduğuna dair tek bir kanıt raporuna yer verilmediğine dikkat çekti. Bu duruma ilişkin olarak ise, "Van Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan nakdi yardımların kurala bağlanma ve kuralların uygulanması yönlerinden önemli riskler içerdiği ve bu yönüyle sosyal yardımların amacı dışında kullanılmasına açık olduğu değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

'MALİYETLERİNİN ÇOK ÇOK ÜZERİNDE ÖDEMELER YAPILDI'

Raporun en dikkat çeken bölümü ise belediyenin yaptığı yol ihaleleri oldu. Denetçiler, yol yapım işlerinde kurallara uyulmadan iş artışı yapılması nedeniyle, kurum kaynaklarının ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmadığını, yine firmalara yapılan işin çok daha üzerinde paralar ödendiğini tespit etti.

Raporda, bu duruma dair yer verilen kimi örnekler şöyle:

- 2017 yılında yapılan yol yapım ihalelerinin tamamında çeşitli ebatlarda 37 iş kalemi içinde toplam 858 adet 'menfez yapılması' öngörülmüş ve bu menfezler için toplam 1 milyon 961 bin 216 TL tutarında yaklaşık maliyet belirlenmiştir. İhale üzerinde bırakılan istekliler tarafından ise bu iş kalemlerine toplam 968 bin 822, TL teklif verilmiştir. Ancak bu iş kalemlerinde teklif fiyatları üzerinden 232 bin 200,0 TL, yaklaşık maliyet fiyatları üzerinden ise 400 bin 492 TL tutarında imalat gerçekleştirilmiştir. Bu durumda ön projelerde öngörülen imalatın sadece yüzde 20,42'si gerçekleştirilmiştir.

- 2017 yılında ihalesi ve geçici kabulü yapılan 6 adet yol yapım işinde 'Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Malzeme İle Alttemel Yapılması (Nakliye Dahil)' iş kalemi için 242 bin 207 metreküp yaklaşık maliyet miktarı ve 9 milyon 790 bin 523 TL yaklaşık maliyet tutarı hesaplanmıştır. Sözleşme imzalanan yükleniciler tarafından bu iş kalemine toplamda 2 milyon 700 bin 295TL teklif verilmiştir. Bu iş kaleminde yaklaşık maliyet hesabında belirlenen ihtiyaç miktarının yüzde 34,9'u olan 75 bin 887,50 metreküp imalat yapılmış olup, sözleşme fiyatlarıyla 1 milyon 052 bin 917 TL tutarında ödeme yapılmıştır.

- 2017 yılında ihalesi ve geçici kabulü yapılan 13 adet yol yapım işinde 'Makine ile Her Cins Toprak Zeminde Reglaj' iş kalemi için 345 kilometre imalat öngörülmüş ve toplam 307 bin 695 TL tutarında yaklaşık maliyet hesaplanmıştır. İhale üzerinde bırakılan istekliler tarafından bu iş kalemine toplam 3 milyon 513 bin 050 TL tutarında teklif verilmiştir. Bu iş kaleminde iş artışları nedeniyle yüzde 10,5 oranında keşif artışı gerçekleşmiş ve 381 km imalat yapılarak sözleşme fiyatları üzerinden 3 milyon 799 bin 403 TL tutarında ödemede bulunulmuştur. Bu iş kaleminin yaklaşık maliyet fiyatlarıyla yapılan imalat tutarı ise 334 bin 004 TL'dir. Bu iş kaleminde yaklaşık maliyet hesaplarında öngörülen miktarın yüzde 110,5'i oranında imalat yapılmış ancak yaklaşık maliyet tutarının 11,4 katı tutarında ödeme yapılmıştır.

DENETÇİLER: HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDİLDİ

Sayıştay denetçileri, tespit ettikleri bu usulsüzlüklerle ilgili raporda şu görüşlere yer verdi:

"Yukarıda verilen örneklerden anlaşılacağı üzere yükleniciler tarafından yaklaşık maliyetin altında fiyat teklifi verilen iş kalemlerinde, imalat miktarları yaklaşık maliyet hesaplarında belirlenen miktarların çok altında gerçekleşirken, yükleniciler tarafından yaklaşık maliyet fiyatının üzerinde fiyat teklifi verilen iş kalemlerinde yaklaşık maliyet hesabında öngörülen miktarından çok daha fazla imalatlar yapılmıştır. Yol yapım işleri ihalelerinde ön proje üzerinden ihaleye çıkılması nedeniyle ihtiyaç duyulan imalat miktarları doğru tespit edilmemiştir. Ancak yaklaşık maliyet hesaplarında doğru bir şekilde öngörülmeyen iş kalemlerinin imalat miktarları yükleniciler tarafından daha iyi öngörülerek birim fiyat tekliflerine yansıtılmış ve fırsata çevrilmiştir. İş kalemlerinin miktarlarının sözleşmelerde belirtilen miktarlardan farklı gerçekleşmesi nedeniyle yüklenicilere yapmış oldukları işin gerçek değerinden daha fazla ödemeler yapılmıştır. İdare tarafından iş programlarına uygunluğun sağlanmaması nedeniyle yükleniciler, iş kalemlerinin imalat miktarlarında değişiklikler yaparak idare kaynakları aracılığıyla yüksek tutarlarda kazanç elde etmişlerdir."

'KURUM KAYNAKLARI EKONOMİK VE VERİMLİ KULLANILMADI'

Raporda, yine 2017 yılında geçici kabulü yapılan 23 yol çalışması ihalesi ile ilgili ön projeler üzerinden ihaleye çıkılması nedeniyle ihtiyaç duyulan iş kalemlerinin miktarının gereken netlikte belirlenemediği, bu nedenle iş kalemlerinin yaklaşık maliyet hesaplarındaki miktarı ile uygulamada gerçekleşen miktarlarının farklılık gösterdiği, yükleniciler tarafından bu durumun birim fiyat teklif cetvelleri aracılığıyla daha fazla kazanç elde etmek için kullanıldığının da altı çizildi.

Bu duruma dair ise, "Yüklenicilerin düşük fiyat teklifi verdiği iş kalemlerinde iş azalışına, yüksek fiyat teklifi verdiği iş kalemlerinde iş artışına gidildiği, iş programlarında belirlenen imalat miktarlarına uyulmadığı ve iş artışlarının mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmemesi nedeniyle kurum kaynaklarının ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmadığı belirtilmiştir. 2017 yılında Yol Yapım Daire Başkanlığı tarafından KDV hariç 163 milyon 291 bin 913 TL tutarında 23 adet yol yapım işi gerçekleştirilmiştir. Ancak bu işlerin hiçbiri yapılacak olan yatırımlar hesabında izlenmemiştir" denildi.

Kaynak: Artı Gerçek

Yorumlar (0)
23
açık
Günün Anketi Tümü
Erken seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31