Gazete Emek- KONDA’nın Hayat Tarzları Araştırması 2018 raporunun tamamı yayımladı. “Toplumsal Cinsiyet” temalı 174 sayfalık araştırma, 31 Mart - 1 Nisan 2018 tarihlerinde Türkiye genelinde 36 ilde toplam 5 bin 793 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

Araştırmada, etnik kökene dair soru, “Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, ama değişik etnik kökenlerden olabiliriz; siz kendinizi, kimliğinizi ne olarak biliyorsunuz veya hissediyorsunuz?” şeklinde soruldu.

Bu soruya cevap verenlerin 4’te 3’ünden fazlası kendini Türk olarak tanımlarken, kendini Kürt olarak tanımlayanların oranı kadın ve erkeklerde yüzde 16 ile eşit seviyede. Arapların oranı ise yüzde 3 seviyesinde. Ev kadınlarında kendini Kürt olarak tanımlayanların oranı ise yüzde 19 ile ortalamanın üzerindedir.

Araştırmayla ilgili raporda şu ifadelere yer veriliyor:

“10 yıllık süre zarfında Kürt olduğunu belirtenlerin oranında neredeyse iki katı bir artış görülmektedir. Bunda nüfus artışının kısmen bir etkisi olsa da en etkili sebebin Kürtler nezdinde Kürt kimliğinin daha fazla tanınmasının ve kimliklerini daha rahat açıklayabilir hale gelmelerinin etkili olduğunu düşünüyoruz.”

SİYASETE KATILIM

Araştırmanın “Siyasete Katılım” başlığı ile hazırlanan bölümünde de kadın ve erkeklerin siyasi eğilimine ve hangi partiye oy verdiklerine yer veriliyor.

Araştırmaya göre kadınlar arasında AKP’ye oy verenlerin oranı erkeklerden daha yüksek. Özellikle ev kadınları arasında AKP’ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 46’yı buluyor. Aynı şekilde CHP’ye oy veren kadın oranı da erkeklerden yüksek.

Buna karşılık HDP, MHP ve İYİ Parti’ye oy veren erkeklerin oranı kadınların iki kat fazla. Kadınlar seçimler konusunda erkeklere kıyasla daha kararsız, oy verme eğilimi bakımından da erkeklerle eşit seviyede görülüyor.

Araştırmada, kadın ve erkekler arasında hangi partiye oy verdiklerine dair son 10 yıl içerisindeki yaşanan değişim ise şu şekilde belirtiliyor:

“Son on yıldaki değişimle kıyaslandığında AKP’ye oy veren kadınların oranı değişmezken erkeklerde ufak bir düşüş yaşandığı görülmektedir. Ancak AKP’ye oy veren ev kadınlarının oranında yüzde 4’lük artış dikkat çekicidir. Dolayısıyla çalışan kadınlar arasında AKP’ye verilen oyda bir düşüş yaşandığını söylemek yanlış olmayacaktır.

HDP’ye oy verenlerin oranında önemli bir artış görülmektedir. Bu artış erkeklerde daha belirgindir. MHP’ye verilen oylarda bir düşüş görülse dahi İYİ Parti ile birleştirildiğinde kadınlar arasında oranda bir değişim gözlenmezken erkeklerde yüzde 1’lik bir artıştan bahsetmek mümkündür. Diğer yandan son on yıl içinde oyu konusunda kararsız olan kadınların oranındaki artış dikkat çekicidir.”