Eti Krom'da greve giden maden işçileri taleplerini kabul ettirdi Eti Krom'da greve giden maden işçileri taleplerini kabul ettirdi

Gazete Emek- Özel Okul Öğretmenleri Sendikası öğretmenleri, 26 Mayıs’ta başlattıkları eğitim nöbetinin 40. gününde olduklarını belirterek, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin TBMM Milli Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşüldüğünü hatırlattı.

Bu kanunun içinde yer alan maddelerin öğretmenlik mesleğini değersizleştirdiğini vurgulayan öğretmenler, kanunun Meclis’ten geçmemesi için muhalefet partilerinin yanı sıra iktidara ve Cumhur İttifakı’na seslendi.

Eğitim Sen’in Hukuk Sekreteri Özlem Tolu, komisyona gelen Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ne dikkati çekerek, "'Görüşülmeye başlanan kanunun adı her ne kadar Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi ise de aslında sadece öğretmenleri ilgilendiren bir kanun değil, toplumun bütün kesimini ilgilendiren bir kanun teklifi'" diye konuştu. Tolu, şunları söyledi:
''Öğretmen Meslek Kanunu Teklifi dediğimiz şeyin içerisinde olması gereken şey bir öğretmenin, eğitim fakültesine girmiş bir öğretmenin eğitim aşamasından vefatına kadar geçen süreyi kapsayan bir kanun olmak durumunda. Bu teklif, bizler açısından öğretmenin niteliğini, çalışma koşullarını, özlük haklarını, ekonomik haklarını, içermek durumunda.

Bu kanun maddesinin içerisinde, özel okul ve kurumlarda çalışan öğretmenlerimizin hakları yok, ücretli öğretmenliğin yasalaştırılması var. Ücretli öğretmen dediklerimiz ise, kölelik koşullarının altında bir maaşla çalışıyorlar.

Bu teklif içerisinde, ne yazık ki engelli öğretmenlerimiz yok... 2 müfettişin raporuyla yetersiz görülen bir öğretmen, akademiye çekilerek ardından yetersizliği tespit edildiğinde geri hizmete alınacak. Bu, engelli, göreme ya da bedensel engelli öğretmenlerimizin de yetersiz kabul edilerek geri hizmete alınabileceğinin önünü açmak demek. Bu kanunun içerisinde, baş öğretmen, ücretli öğretmen, uzman öğretmen, özel okulda çalışan öğretmen, sözleşmeli öğretmen gibi ayrıştıran maddeler var.''

Özlem Tolu, teklifin öğretmenlik mesleğini değersizleştirdiğini belirterek, "'Değersizleşen öğretmen, sınıfta öğrencilerinize yeterli eğitim veremez. Bu toplumsal bir mesele'" diye konuştu.


Kaynak: Anka 

Editör: şilan