Gazete Emek - Fiyatlama davranışlarını ve enflasyon beklentilerini yakından takip ettiklerini vurgulayan Karahan, "Enflasyon beklentilerinde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Enflasyon beklentileri aktaran Karahan, yıl sonu enflasyon beklentisinin 2 puanlık artışla yüzde 38'e yükseldiğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımında açıklamalarda bulundu.

Enflasyonun öngörülerinden yüksek bir seyir izlediğini kaydeden Karahan, "2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puanlık güncellemeyle yüzde 38'e çektik" dedi. Karahan, enflasyonun 2025 yıl sonunda yüzde 14, 2026 yıl sonunda ise yüzde 9 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini aktardı. 

Enflasyonun, hedefleri ile uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşunu koruyacaklarını söyleyen Karahan, "Enflasyon beklentilerinde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi. 

Konut fiyatlarındaki artış eğiliminin yavaşladığını belirten Karahan, konut fiyatlarındaki yavaşlamanın ilerleyen dönemde "gecikmeli olarak" kira artışını sınırlayabileceğini değerlendirdiklerini bildirdi. 

Karahan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Merkez Bankamızın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyatlama davranışlarını ve enflasyon beklentilerini yakından takip ediyoruz.

Enflasyon hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerinde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.

"KÜRESEL ENFLASYON HEDEFLERİN ÜZERİNDE"

Küresel büyümede, 2024 yılında sınırlı bir artış öngörülmektedir. Emtia fiyatlarında son dönemde genele yayılan bir artış gözlenmektedir.

Jeopolitik gelişmeler ve sıkı politika öne çıkan küresel risk faktörleridir. Küresel enflasyon hedeflerin üzerinde seyretmeye devam etmektedir, merkez bankaları parasal sıkılığı korumaktadır.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının daha geç ve daha yavaş faiz indirimine gideceği beklentileri kuvvetlenmiştir. Son dönemde gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışları gözlenmiştir.

YURT İÇİ TALEPTE NORMALLEŞME İŞARETLERİ VAR"

Yurt içi talepte direnç sürerken, bazı normalleşme işaretleri mevcuttur. Net ihracatın büyümeye negatif katkısı azaldı.

Parasal sıkılaştırmanın iç talebe etkilerini çeşitli göstergeler üzerinden yakından takip etmekteyiz.

Mahfi Eğilmez: 2001 krizi gibi bir sürece girebiliriz Mahfi Eğilmez: 2001 krizi gibi bir sürece girebiliriz

Arz koşulları talep koşullarına kıyasla daha ılımlı bir seyir izlemektedir.  PMI verileri ikinci çeyrekte üretimde ılımlı bir zayıflamaya işaret ediyor. Cari işlemler dengesindeki iyileşme devam ediyor

Sıkı para politikası talebi dengeleyecek. Yılın ikinci yarısında, parasal aktarımın gecikmeli etkisiyle iç talepte zayıflama olacağını, cari dengede iyileşmenin devam edeceğini öngörüyoruz.

"TÜKETİCİ ENFLASYONU TAHMİN ARALIĞININ ÜZERİNDE"

Tüketici enflasyonu öngörülen tahmin aralığının üzerinde gerçekleşmiştir. Enflasyon göstergeleri ana eğilimde gerilemeye işaret etmektedir. Enflasyon Nisan'da %69,38 ile tahmin aralığının 0,9 puan üzerinde tamamladı.

Öngörülerimizin aksine yılın ilk çeyreğinde toplam talep koşulları güçlü seyretmiş, kredi koşullarında artış gerçekleşmiştir. Reel ücret artışları talebi destekledi.

Ana eğilimdeki yüksek seyirde hizmet fiyatlarının rolü belirgindir. Son dönemde hizmetler grubundaki fiyat artışlarının diğer gruplara kıyasla daha güçlü seyrettiğini görüyoruz.

Hizmet enflasyonu aylık bazda yavaşlamakla birlikte yüksek bir seyir izlemektedir. Gelişmiş ülkelerde de hizmet enflasyonu manşet enflasyonun üzerindedir.

KONUT FİYATLARI

Konut piyasasındaki gelişmeleri öncü gösterge olarak yakından takip ediyoruz. Konut fiyatlarındaki artış eğilimi yavaşlamaktadır.

Konut fiyatlarının artış eğilimi tüketici fiyatlarındaki artış eğiliminin altında seyretmektedir. Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın ilerleyen dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz.

Parasal sıkılaştırmanın beklentiler üzerindeki etkisi yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentilerinin tahmin aralığına yakınsaması, dezenflasyon açısından kritik önemdedir.

Kararlarımızın enflasyon beklentilerinde iyileşme sağlayacağını, piyasa beklentileri ile ara hedefimiz arasındaki farkın kapanacağını öngörüyoruz.

PARASAL DURUŞ BELİRGİN ŞEKİLDE SIKILAŞTIRILDI"

Parasal duruş belirgin şekilde sıkılaştırılmıştır. Parasal aktarım mekanizmasını destekleyen ve güçlendiren adımlar atılmıştır.

Miktarsal sıkılaştırma ile fazla likidite sterilize edilmektedir. Likidite gelişmelerini yakından takip ederek, sterilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanacağız.

Parasal sıkılaştırma finans piyasalarına hızlı ve güçlü bir şekilde yansıyor

Kredi faizlerinin geldiği seviye iç talebin yavaşlamasına destek verecek. Tüketici kredi büyümesi zayıflamaktadır.

TL MEVDUAT PAYI 

Son verilen yabancı para mevduatından TL mevduatına geçişin hızlandığını gösteriyor. Parasal politika duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve mevduat faizlerinin TL'ye geçişi destekleyecek seviyelerde kalmasını ve tasarrufların artmasını sağlayacak

TL mevduat payı artmaya devam etmektedir. Son dönemde yabancı para kredilerinin arttığını gözlemliyoruz. Son sekiz ayda TL mevduatın payı yüzde 32'den yüzde 44'e çıkarken, KKM'nin payı yüzde 26'dan yüzde 14'e geriledi.

YIL SONU GIDA FİYATLARI BEKLENTİSİ DE ARTTI

TCMB'nin 2024 yılı ortalama ithalat fiyatları değişim tahmini yüzde 0,8 (Önceki -%0,1). TCMB'nin 2025 yılı ortalama ithalat fiyatları değişim tahmini yüzde 2,6 (Önceki %0,7)

TCMB'nin 2024 yıl sonu gıda fiyatları tahmini yüzde 35,5 (Önceki yüzde 34,6). TCMB'nin 2025 yıl sonu gıda fiyatları tahmini yüzde 15 (Önceki yüzde 15,0).

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 38

Enflasyonun 2024 yıl sonunda yüzde 38 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki yüzde 36,0)

Enflasyonun 2025 yıl sonunda yüzde 14 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki yüzde 14,0)

Enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 9 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki yüzde 9).

Editör: Bekir GÜNEŞ