Gazete Emek - Cupolo, “Önergelerimize “verilmeyen” cevaplar, Diyarbakır’da yaşanacak bir deprem ihtimaline karşı “alınmayan” deprem önlemleri ile ilgili endişemizi arttırmıştır. Söz konusu önergeyi İçişleri Bakanlığına ısrarla ve somut bir yanıt alana kadar göndermeye devam edeceğiz” dedi.

HEDEP Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, Maraş merkezli depremlerde 6 binanın yıkıldığı, 411 kişinin hayatını kaybettiği 2’nci derece deprem bölgesi olan Diyarbakır’da, yüksek şiddette bir deprem olması ihtimali ile ilgili deprem olması ihtimaline karşı alınan veya alınması planlanan önlemlere ilişkin somut çalışmaları ve deprem ihtimaline karşı kaç kişinin barınma, yiyecek vb. ihtiyaçlarını karşılayabilecek hazırlıklarla ilgili Meclis’e sorduğu önergeye ilişkin açıklaması şöyle:

“Maraş merkezli depremlerde 6 binanın yıkıldığı, 411 kişinin hayatını kaybettiği 2nci derece deprem bölgesi olan Diyarbakır’da, yüksek şiddette bir deprem olması ihtimali basında yer alan haberler arasındadır.

YILMAZ’A SORULDU

15 Eylül 2023 tarihinde Diyarbakır’da alınan deprem önlemleri ile ilgili önergesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ilettik ve önergeye gelen cevap şu şekildedir:

“7/4222 esas numaralı yazılı soru önergesinde bahsi geçen hususlar İçişleri Bakanlığının görev ve yetki alanına girmektedir.”

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’DAN YANIT

Cevap üzerine; 18 Ekim 2023 tarihinde aynı önergeyi İçişleri Bakanı’na yolladık ve önergeye gelen cevap şu şekildedir.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden Yeni Şafak’a suç duyurusu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden Yeni Şafak’a suç duyurusu

“Türkiye Afet Müdahale Planı ve il risk azaltma planları çerçevesinde çalışmalar devam etmektedir. Bilgilerinize arz ederim.”

Önergelerimize “verilmeyen” cevaplar, Diyarbakır’da yaşanacak bir deprem ihtimaline karşı “alınmayan” deprem önlemleri ile ilgili endişemizi arttırmıştır. Söz konusu önergeyi İçişleri Bakanlığına ısrarla ve somut bir yanıt alana kadar göndermeye devam edeceğiz. Bilgilerinize.

Kaynak: Mücadele 

Editör: Bekir GÜNEŞ