Gazete Emek- Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir sınır birliğinde görev yapan ve tutulan nöbetlerin adaletsizliği ile ilgili üstlerine dilekçe yazan yüzbaşı Barış Koç’a verilen kınama cezası ile ilgili başvuruda “ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine” karar verdi. Kararda, ihlalin giderilmesi için kararın Milli Savunma Bakanlığı’na gönderilmesi de kararlaştırıldı.

‘’ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YAPTI’’

TSK’da yüzbaşı olarak bir sınır birliğinde görev yapan yüzbaşı Barış Koç, nöbet sisteminde yapılan adaletsizliğe karşı 2016 yılında bir dilekçe yazarak alay komutanlığına verdi. Dilekçesindeki ifadeler nedeniyle yüzbaşı Koç ile ilgili disiplin soruşturması başlatıldı, savunması istendi. Savunmadan sonra yüzbaşı Koç’a, “Yüzbaşı rütbesi ve bölük komutanlığı makamında bulunan personele yakışmayacak üslupla ‘İstek ve taleplerim bunlar, yerine getirilmediği takdirde dedikodu ve husumet olur vb.’ ifadeler kullandığı” gerekçesiyle kınama cezası verildi. Cezaya Tugay Komutanlığı nezdinde itirazda bulunan Koç, bir sonuç alamayıp TSK Disiplin Kanunu uyarınca mahkemeye başvurma hakkı olmayınca Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptı.

‘’KOMUTANLIK EMİRLERİNE MARUZDUR’’

Başvuru ile ilgili karar veren Anayasa Mahkemesi, karar gerekçesi kısmında, başvurucunun dilekçesinde öncelikle genel olarak nöbet görevinde adaletsizlik oluşturduğunu düşündüğü bazı uygulamalardan bahsettiğini belirterek, “Ardından da ‘İstek ve Taleplerim’ şeklinde bir başlık açarak sözünü ettiği adaletsizliklerin yaşanmaması için nasıl bir uygulama benimsenmesi gerektiğine dair önerilerde bulunmuştur. Yine dilekçede yer alan ‘Bu husus düzeltilmediği sürece birliğimizde dedikoduya mahal vereceği ve personel arasında husumet yaratacağı kanaatindeyim’ ifadesinde de başvurucu, adaletsiz olduğunu düşündüğü uygulamanın sürdürülmesi hâlinde kendi kanaatine göre meydana gelmesi muhtemel durumları ve sorunları dile getirmiştir. Başvurucunun şikayet dilekçesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde dilekçede saygısız, sert ve kati bir üsluba yer verilmediği gibi önerilerin ardından söz konusu önerileri uygulama inisiyatifinin ilgili komutanlıkta olduğunu belirten ‘Komutanlık emirlerine maruzdur’ ifadesini kullandığı görülmüştür” dedi.

Kararda, başvurucunun nöbet hizmetlerinde bazı düzenlemeler yapılmasına yönelik önerilerinin ilgili komutanlığa arzına ilişkin dilekçede kullandığı üslubu nedeniyle kınama cezası ile yaptırım uygulanmasının “demokratik toplum düzeninde zorunlu bir ihtiyacı karşılamadığı değerlendirildiği” belirtildi.

‘’İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERİLDİ’’

Mahkeme, açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vererek, ihlalin kaldırılması için kararın Milli Savunma Bakanlığı’na gönderilmesini istedi.

Kaynak: Medyascope