Gazete Emek- AKP’li milletvekillerinin imzasını taşıyan ve dün TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifiyle zeytinliklerin madenciliğe açılmasına olanak veren düzenleme tekrar meclis gündemine geldi. İlgili yönetmelik daha önce tartışmalara sebep olmuş, Danıştay tarafından yürütmesi durdurulmuştu.

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 29 imza ile meclis başkanlığına sunuldu.

Kanun teklifinde zeytinlikleri madenciliğe açabilecek düzenlemeler yer aldı. Ayrıca bazı limanların özelleştirilmeleriyle imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri, 49 yıla kadar uzatılacak.

Yeni düzenlemede 3213 sayılı Maden Kanununa geçici bir madde eklenerek zeytinliklerin madenciliğe açılabilmesi öngörüldü.

TEKLİFİN GEREKÇESİ

Teklifin gerekçesinde, yeni ekonomik ve sosyal gelişmelerle birlikte ülkenin artan elektrik ihtiyacına atıf yapıldı yapıldı. Bu ihtiyacın ise öncelikle yerli kaynaklardan karşılanması amacı vurgulandı.

Gerekçede “madencilik faaliyetlerinin, zeytinlik alanlarda kayıp yaşanmadan, dengeli bir biçimde sürdürülmesi doğrultusunda tabi olacağı usul ve esasların düzenlendiği” belirtildi.

Maddede, madencilik faaliyetlerinin zeytinliklere denk gelmesi durumunda, zeytinliğin maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına ve bu alanlarda artık madencilik faaliyetleri yürütülmesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından izin verilebileceği belirtildi.

Maddede ayrıca, zeytin sahasının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda madencilik faaliyetlerine biyolog ve ziraat mühendisinin de bulunduğu uzman kişilerden alınan görüşler doğrultusunda verilebileceği belirtildi. Ayrıca bu tür alanlarda faaliyet yürütülecek alan ile eşdeğer büyüklükte zeytin bahçesinin tesis edilmesinin zorunlu olduğu aktarıldı.

DAHA ÖNCE TARTIŞILDI

Altılı Masa'nın aday anketi: İki genel başkana hiç oy çıkmadı Altılı Masa'nın aday anketi: İki genel başkana hiç oy çıkmadı

Daha önce “Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 1 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış ve birçok kesimden tepki almıştı. İlgili maddenin yürütmesi isse Danıştay tarafından hukuka aykırı bulunarak durdurulmuştu.