Gazete Emek - Geçinemiyoruz” diyerek bir araya gelen ve ortak basın açıklaması düzenleyen DİSK, KESK, TMMOB, TMMOB, TBB ve TDB; “vergide adalet sağlansın” çağrısı yaptı. “Bu yükü taşımaya artık mecalimiz kalmadı” diyen emek ve meslek örgütleri başta temel tüketim maddeleri olmak üzere yapılan zamların geri alınması çağrısı yaptı.

Emek ve meslek örgütleri adına ortak açıklamayı KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil okudu. Seçimlerin bitmesi ardından iktidarın hazırda beklettiği ekonomik saldırı dalgasının başladığını ifade eden, Yeşil “Ardı arkası kesilmeyen zam işçileri, emekçileri, emeklileri, kadınları canından bezdirdi. Ülkemizde insanca yaşamak bir yana hayatta kalmak bile her gün zorlaşıyor” dedi.

VERGİ YÜKÜ TORBA YASALAR İLE HALKIN OMUZUNA YÜKLENİYOR

“IMF reçetelerinden de beter bir programla bir kez daha ezilenlerin, yoksulların ceplerine göz dikiliyor” diye devam eden Yeşil, “‘Mali disiplin’, ‘bütçe açığını azaltma’, ‘vergiyi tabana yayma’ gibi adlar altında torba yasalarla vergi yükü işçilerin, emekçilerin, emeklilerin omuzlarına yıkılıyor” diye konuştu.

“İktidarın soyup soğana çevirdiği hazineyi doldurmak adına uygulanan politikanın işçileri, emekçileri, kamu emekçilerini, mühendisleri, mimarları, hekimleri, avukatları, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, gençleri, kadınları, emeklileri, emekli dahi olamayanları ezdiği”ne değinen Yeşil, “Emeğimiz her gün biraz daha değersizleştiriyor. Halk işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, artan borçlarla mücadele ederken AKP iktidarı hâlâ bir avuç patrona ve yandaş zümreye yeni ayrıcalıklar tanıyor, muafiyetler getiriyor. Bu nedenle nüfusun yüzde 1’ini oluşturan ama ulusal servetin yüzde 54’ünü elinde tutan dolar milyarderleri büyüdükçe büyüyor” dedi.

ZAM SAĞANAĞI ALTINDA İNLİYORUZ

Ücretlerin belirlenmesinde temel alınan ekonomik veriler TÜİK eliyle düşük gösterilirken vergi ve harçlar astronomik düzeyde artırıldığını ifade eden Yeşil; “Emeği ile geçinen bizlerin maaşlarından peşinen gelir vergisi kesilirken tüketirken de ayrıca vergi vermek zorunda bırakılıyoruz. Bizler zam sağanağı altında inim inim inlerken tek sesli medyanın propagandasıyla yaşananların zorunluluktan kaynaklandığı, zamlarla ekonominin toparlanacağı, enflasyonun frenleneceği yalanı dolaşıma sokuluyor!” dedi.

“Bu yükü taşımaya mecalimiz kalmadı!”, denilen açıklamada talepler şöyle:

Başta temel tüketim maddeleri olmak üzere yapılan zamlar geri alınmalıdır!

Temel ücretler yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmalı, en düşük emekli maaşı Temmuz 2023 itibariyle net 15 bin TL’ye çıkarılmalıdır.

Ücretler toplu sözleşmelerle belirlenmeli, her üç ayda bir yoksulluk sınırında yaşanan artışa göre güncellenmeli, üzerine her çeyrekte yaşanan büyüme rakamları refah payı olarak eklenmelidir.

Yüksek enflasyon döneminde asgari ücret de yılda dört kez belirlenmelidir.

Vergide adalet sağlanmalı, az kazanandan az, çok kazandan çok verginin alındığı, artan oranlı servet vergisinin uygulandığı bir vergi düzeni getirilmelidir.

Sendikalaşma ve grevli gerçek toplu iş sözleşmesi önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

Editör: Bekir GÜNEŞ