Gazete Emek - TBMM Genel Kurulu'nda, TBMM Başkanlık Divanı ve komisyonların partilere göre dağılımı belli oldu. Genel Kurulda, AKP'nin 28'inci Dönem Başkanlık Divanı dağılımına ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, açılışta yaptığı konuşmada, yeni dönemin milletvekillerini tebrik ederek, "100'üncü yılına girdiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özelliklerinden ikisini bir kere daha altını çizerek ifade etmek isterim. Bunlardan biri, bu Meclis hem kurucu Meclise sahip olan, birinci Meclis olarak söylüyorum kurucu Meclistir hem de devleti kuran bir Meclistir. Sadece demokrasinin, sadece milli iradenin tecelli ettiği bir mekan olmanın ötesinde, en zor şartlarda, milli mücadele şartlarında bağımsızlığını elde etmiş olan bir millet olarak, kurucu Meclis, Türkiye'de devleti kuran bir Meclis olarak tarihe geçmiştir" dedi.

GRUP ÖNERİLERİ KONUŞULDU

Genel Kurul'da Meclisteki Başkanlık Divanı'ndaki üye sayılarının partilere göre dağıtılmasıyla ilgili grup önerileri görüşüldü. Genel Kurul'da İYİ Parti, CHP ve Yeşil Sol Parti'nin TBMM Başkanlık Divanı'nın, Başkan dahil 21 üyeden kurulması ve görev yerleri dağılımına ilişkin önerileri ayrı ayrı okundu. İYİ Parti, Yeşil Sol Parti ve CHP'nin bu yöndeki grup önerileri kabul edilmedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, öneri üzerinde yerinden yaptığı konuşmada, TBMM Başkanlık Divanı'na ilişkin dağılımın, Anayasa'ya aykırılık yönünden tartışılması gerektiğini söyleyerek, "İYİ Parti'nin ve grubumuzun önerilerinin Anayasa'ya aykırı olmadığını değerlendirdiğimizden usul tartışması açmadık. Bu aşamada söz hakkını bu niyetle kullanmıyoruz" dedi.

Muhalefet partilerinin grup önerilerinin reddedilmesinin ardından, AKP Grup önerisi görüşüldü. AKP'nin grup önerisi üzerine söz alan Grup Başkanı Abdullah Güler, "Yasama Dönemi içerisinde güzel hizmetlere ve özellikle kaliteli, güzel yasama faaliyetlerine de Başkanlık edeceğiniz inancımızı ifade etmek istiyorum. 27'nci Yasama Dönemi içerisinde 20 Başkanlık Divanı üyesi artı 1 Başkan olarak faaliyetlerimizi sürdürmüş idik. Şimdi, biz, 28’nci Yasama Dönemi içerisinde yine aynı şekilde 1 Başkan ve 20 Başkanlık Divanı üyesi olarak teklifimizi yineliyoruz" dedi.

İYİ PARTİ'DE TBMM BAŞKANVEKİLİ YOK

Konuşmaların ardından, AKP'nin 28'inci Dönem TBMM Başkanlık Divanı üyelerinin partilere göre dağılımına ilişkin önerisi kabul edildi.

Kabul edilen AKP Grup önerisine göre; Meclis Başkanvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının Başkan hariç 20 üyeden kurulması ve görev yerleri dağılımının; AKP Grubuna 1 başkanvekili, 6 katip üye, 3 idare amiri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna 1 başkanvekili, 3 katip üye, 1 idare amiri; Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Grubuna 1 başkanvekili, 1 idare amiri; Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna 1 başkanvekili, 1 idare amiri; İyi Parti Grubuna 1 katip üye şeklinde olarak belirlendi.

ÜYE DAĞILIMI KABUL EDİLDİ

Öte yandan TBMM’de bulunan komisyonların partilere göre üye dağılımı da okunarak kabul edildi. Buna göre; Dilekçe Komisyonunun 12 üyeden, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun 27'şer üyeden, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 30 üyeden, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nu 17 üyeden, Dijital Mecralar Komisyonu'nu 17 üyeden, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nu 35 üyeden ve diğer komisyonların 26'şar üyeden kurulması benimsendi. Genel Kurul'da, komisyonların partilere göre üye dağılımı okunarak kabul edildi.

Editör: Bekir GÜNEŞ