HABER: Yunus Aslan
 

Gazete Emek - Şehir Planlayıcıları Odası (ŞPO) Diyarbakır şubesinde bir basın açıklaması gerçekleştiren TMMOB Diyarbakır İKK, hazırladığı raporu da kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya TMMOB bileşeni odaların temsilcileri ve üyeleri katıldı. 

"Öldüren afet  değil, makyajlandırılarak sunulan AFAD'tır"

Basın açıklaması öncesinde konuşan TMMOB İKK Eşsözcüsü Alican Çetinkaya, “Arama kurtarma çalışmaları, jilet gibi giyilen takım elbiseler ve televizyona çıkmakla olmuyor. Öldüren afet değil, öldüren makyajlandırılarak sunulan AFAD’tır” dedi. 

Basın açıklamasında  raporu okuyan TMMOB İKK Eşsözcüsü Songül Aytek, 84 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu’nun ivedi şekilde bir araya geldiğini ve depremin ilk gününden itibaren Koordinasyon Merkezi ve Kriz Masasıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti. TMMOB Diyarbakır İKK olarak kriz masası oluşturduklarını, hasar tespit ve ilk gözlem için 50 kişilik bir ekibin sahada görevlendirildiğini kaydeden Aytek, “Aynı zamanda Merkezi Kriz Masası ile birlikte enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için iş makineleri, ekipman ve arama kurtarma ekiplerinin enkazlara ulaşması, evlerinden dışarı çıkarak açıkta kalan vatandaşların güvenli barınma alanlarına erişimi, yiyecek, içecek, ve giysi konusunda acil ihtiyaçların karşılanması, sağlık hizmetleri, ulaşım, nakliye gibi birçok alanda acil müdahale ederek çalışma yürütmüş, platformla bilgileri paylaşarak kayıpları ve mağduriyetleri en aza indirgemek üzere büyük bir dayanışma göstermiştir. Bu amaçla resmi, özel her türlü iletişim kanallarıyla koordinasyon sağlanarak bütün imkanları seferber edilmiştir” dedi.

Diyarbakır kent merkezinin önemli ölçüde kontrol altına alınması ile birlikte diğer kentler için acil koordinasyonunun kurulduğunu ve dayanışmanın o bölgelere kaydırıldığını ifade eden Aytek, TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kuruluna bağlı tüm meslek odalarının kriz masaları oluşturarak, Adıyaman, Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan için ekiplerin görevlendirildiğini vurguladı. 

"Toplumun yeniden inşası için adalet ve güven tesis edilmeli"

Aytek, gözlemde bulundukları yerlerin kent, ilçe ve kırsal yerleşim yerlerindeki faaliyet ve tespitlerin sonuçlarını da  anlattı. TMMOB İKK Eşsözcüsü "Delil niteliğinde belge toplanması, savcılık ve yargı süreçlerine güvensizliğin ortadan kaldırılması için süreçler şeffaf ve denetlenebilir şekilde kamuoyuna açık yürütülmelidir. Kişi, ilişki ve konum fark etmeksizin her bireye eşit mesafede durulmalı ve sorumluların hakettiği cezayı almaları sağlanmalıdır. Toplumun yeniden inşası için en temel gereklilik olan adalet ve güven oluşumu sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Songül Aytek, "Kentimiz başta olmak üzere inceleme yapılan alanların tamamında yeterli, nitelikli ve liyakat esaslı görevlendirme ve idareciliğin olmayışı, bunun beraberinde acil ve ilk yardım hizmetlerini aksatması, birimlerin görev gereği ivedilikle müdahale etmeye girişmesi yerine siyasi iktidar ve temsilcilerinin emir ve talimatlarını beklemesi, can kayıpları başta olmak üzere yaralanma ve mal kayıplarının artmasına sebebiyet vermiştir" dedi.

"Siyasi çıkarlar uğruna yapılan toplu imar afları, yıkımlara sebep oldu"

TMMOB İKK Eşsözcüsü "Ruhsatsız, kaçak ve denetim dışı yapılaşmaya kayyumlar başta olmak üzere birçok belediye tarafından göz yumulması, hükümetlerin siyasi çıkarlar uğruna toplu imar afları getirmesi yıkımların artmasına sebep olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Songül Aytek, "Birçok kentin İl Afet Risk Azaltma Planı olmasına ve daha önce benzer afetlerin öngörülmüş olmasına rağmen, azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik somut eylemler gerçekleştirilmemiştir." dedi.

Raporun devamında "Acil durumu fırsata çevirmek isteyenlerin konut satış ve kira fiyatları, nakliye ve ev boşaltma ücretleri, gıda ve barınma ihtiyaçları gibi acil ihtiyaçların oluşması karşısında fahiş ücretler talep etmesi, kurumlarca bunun kontrol altına alınamaması, daha önce yaşanmış birçok tecrübeye karşı yasal düzenlemelerin yetersizliği ve denetimsizliği sonucu halka tekrar mağduriyet yaşatılmıştır" denildi.

2023 Newroz programı ve deklarasyonu açıklandı 2023 Newroz programı ve deklarasyonu açıklandı

TMMOB Diyarbakır İKK Eşsözcüsü Songül Aytek, "Rant odaklı kentleşme, yapılaşma ve imar düzenlemeleri yapılmıştır" dedi. Aytek, "Deprem sonrası çok katlı konut yaşamının sorgulanacağı ve deprem ile birlikte kırsal yerleşkelerde birçok yapının yıkıldığı da göz önünde bulundurulduğunda, kırsalda gerçekleşecek plansız, ruhsatsız yapılaşmaya karşı önlem alınmalı, denetim dışı ve teknik yeterlilikten yoksun üretilecek barınma alanlarına müsaade edilmemelidir. Bu talep beraberinde yeni yerleşim alanlarının kurulmasını, tarım alanlarının parçalanmasını ve alt yapı ihtiyaçları doğuracağından, oluşacak duruma karşı planlı strateji ve çok yönlü bir değerlendirme ile uzun vadeli kararlar alınmalıdır" ifadelerini kullandı.