Gazete Emek - Delillerin olduğu bölüme müdahale edilmeyeceğini ileri süren TTK, “Belirttiğimiz gibi, kapalı olan barajlara hiçbir müdahalede bulunmadan, gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak mevzuata uygun şekilde… faaliyetlerimizi yürütmek istediğimiz hususunda emir ve görüşlerinize arz ederiz” yazısını yazdı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde 42 madencinin ölümüyle sonuçlanan 14 Ekim 2022 tarihindeki facianın nedeni tam olarak halen belirlenemedi. Faciaya ilişkin davanın görüldüğü Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’ne üretim izni için yazı gönderen TTK, henüz delillerin toplanmadığı madende üretim yapılabileceğini ileri sürdü. TTK’nın mahkemeye sunduğu yazıda, şu değerlendirmeler yapıldı:

“Müessesemize 8 Mayıs 2023 tarihinde gelen yazınızda ‘Müdürlüğünüz bünyesinde patlamanın meydana geldiği maden ocağında gereken güvenlik önlemleri alınarak, kamera ve gözlemci de bulundurularak her ayın 15'inde olacak şekilde gerekli ölçümlerin yapılıp maden ocağının keşfe hazır hale gelip gelmediği ve gaz değerleri hususunda Mahkememize kapsamlı ve detaylı bir şekilde bilgi verilmesine karar verilmiş’ denilmektedir

Müessesemizde barajlardan numune alırken mevcut baraj kapakları açılarak ya da barajların arka tarafına geçilerek numune alma işlemleri yapılmamaktadır. Numune alma işlemlerimiz yaklaşık 2 cm çapındaki borular ile barajın arka tarafına geçmeden, barajlara herhangi bir müdahale edilmeden sadece numune toplarının içine barajların arka tarafındaki ortamın havası alınarak yapılmaktadır. Numune toplarının içine depolanan hava Yerüstündeki cihazlar ile karbon monoksit, oksijen, metan, karbondioksit ve hidrojen sülfür olarak miktarlarına göre ölçülendirilmektedir."

Her ayın 15'inde gönderilecek"

Bu kapsamda alınan numune sonuçlarının her ayın 15'inde mahkemeniz başkanlığına gönderilecektir. Barajların arkasına geçemediğimizden dolayı ve yukarıda nasıl numune aldığımızı detaylı olarak belirtiğimiz işlemlerimizde kamera kaydına gerek olup olmadığı hususunda;

"Hiç müdahalede bulunmadan..."

"Ayrıca 5 Nisan 2023 mahkemeniz başkanlığına yazdığımız yazımızda da belirttiğimiz gibi kapalı olan barajlara hiçbir müdahalede bulunmadan, gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak mevzuata uygun şekilde, barajlar ile kapalı olmayan çalışma alanlarımızda normal çalışma düzene geçerek hazırlık ve üretim amacıyla ek planda da belirtilen bölgelerde tüm çalışanlarımız ile faaliyetlerimizi yürütmek istediğimiz hususunda; emir ve görüşlerinize arz ederiz.”

TTK, üretimin nerede yapılacağına ilişkin planı da mahkemeye sundu ancak delillerin nasıl kaybolmayacağını yazısında açıklayamadı.

Maden faciasına ilişkin yargılamada; mağdur ailelerin avukatlarında Derviş Emre Aydın, TTK’nın bu izni talebine ilişkin dosyaya gönderilen planda patlama alanının dışında bir alanda üretim yapılacağının anlatıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

Onların tarif ettiği şekliyle, patlama alanının dışında yeni bir kömür alanında çalışılacaktı. Buna ilişkin süreç devam ediyor. Mahkeme ile yapılan yazışmalar. 2018’den bu yana yapılan modernizasyon zaten ihaleye çıkılmış. Fakat o aspiratör kurulmamıştı. Onun kurulması da bu ay içerisinde başlayacak. Temmuz ayında da test ve kontrol aşamaları yapılacak. Bu aşamada da bağımsız gözlemci olarak Maden Mühendisleri Odası’nın katılma talebi oldu.

Madende başlayacak çalışmaya ilişkin) Çekincemizi dile getirmiştik. Böyle bir çalışma başlatılacaksa, bunun patlama alanını etkilemeyen bir noktada yapılması gerekiyor diye. Şimdi de önümüze gönderilen planda da patlama alanının dışında bir bölge tarif ediliyor fakat yine tam olarak bunun doğrudan etki edip etmeyeceği, farklı şeyler de var. Orada bir aspiratör kurulduğunda barajlar üzerinde yapılacak basınç ile barajların sızdırmazlığını tartışmaya açabilir. Buna ilişkin tespitlerin bağımsız bilirkişilerce yapılmasını istiyoruz. Bir çalışma başlatılacaksa, bağımsız bir bilirkişi kontrolünde verilen kararla başlatılması gerektiği talebimiz oldu." 

Editör: Bekir GÜNEŞ