Gazete Emek-İş kazaları, güvencesiz çalışma ve eriyen ücretlere karşı yan yana gelen Yalova Tersane işçileri yaşadıkları sorunları ve çözüm yollarını beraber tartıştı. Toplantının açılışıyla birlikte söz alan tersane işçisi, "Patronların birliğine karşı bizim birliğimiz lazım. Onların Gisbir'i varsa bizim de kuracağımız bir dernek olmalı. Bu dernekte yan yana gelirsek o zaman patronların karşına çıkmak için bir aracımız olur" dedi. Toplantıda yan yana gelmelerin artmasının önemi vurgulanırken önerilen grev kararlarına ise çeşitli hazırlıklar yapıldıktan sonra tekrardan tartışma kararı çıktı.

“EKMEĞİN TARİHİ GEÇMİŞ, YEMEĞİN ÜZERİNDE BİR KARIŞ YAĞ!”
Söz alan başka bir tersane işçisi ise çalışma ve yaşam koşullarından bahsederek, “Ekmek geliyor tarihi geçmiş, yemek geliyor bir karış yağ var üzerinde… Beşiktaş tersanesinde toplu iş bıraktıkları için tehdit edilen ve tersanelere girişleri engellenen işçiler var. Birlik olmadığımız da ortaya çıkan şey budur” diye konuştu.

ORTAK TALEPLER İÇİN İMZA KAMPANYASI
Daha önce Tuzla'da başlatılan ve çeşitli etkinliklerle devam eden imza kampanyasının aşağıdaki taleplerle Yalova'da örgütlenmesi için çalışmalara başlandı.

Tersane işçilerinin belirlediği talepler şu şekilde:

Tersanelerde uzun yıllardır kullanılan taşeron sistemi yasaklanmalıdır.
Tersane işi ağır ve yıpratıcı iş kolundan sayılmalı ve işçiler yıpranma payı kapsamına alınmalıdır.
Bağımsız denetim mekanizmaları oluşturulmalı, işçi ve uzmanlardan oluşan iş sağlığı ve güvenliği komiteleri kurulmalıdır.
İnsanlık dışı barınma ve beslenme koşulları derhal düzeltilmelidir.
Cezasızlık uygulamalarına son verilmeli, iş kazalarından doğrudan sorumlu olan patronlar cezalandırılmalıdır.

Kaynak: Evrensel