Gazete Emek-Türkiye'nin en köklü araştırmalarından Türk-İş'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı raporunun mart ayı sonuçları açıklandı. Buna göre;

- Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 16 bin 792 TL’ye,

- Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlariçin yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 54 bin 700 TL’ye,
-  Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 21 bin 831 TL’ye yükseldi.

Böylelikle, açlık sınırı, 17 bin 2 lira olan asgari ücret düzeyine ulaşmış oldu.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 3,29 oranında gerçekleşti. Yıllık ortalama artış yüzde 76,71 oldu. 


Kaynak: Artı Gerçek 

Editör: şilan