Gazete Emek - AKP iktidarları döneminde kız çocuklarının yaşadığı doğumların arttığına işaret eden muhalefet, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) manipülatif verilerine rağmen iktidarın bu gerçeğin üzerini örtemediğini ortaya koydu.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 0-18 yaş olarak adlandırılan Adölesan Dönemindeki bireylerin doğum hızının ele alındığı bir rapor hazırladı. TÜİK verilerini de kullanan İlgezdi’nin raporuna göre, 2001’den bu yana 0-18 yaş arası 2 milyon 88 bin 925 kişi doğum yaptı. Oranların, yıllar geçtikçe arttığı gözlemlendi.

Doğum yapan milyonlarca Adölesanlının 21 bininin 15 yaşından küçük olduğunu vurgulayan İlgezdi’nin, hazırladığı “Çocuk Gebelikler Raporu”nda şu veriler yer aldı: Dünya Sağlık Örgütü’nce Adölesan Dönem olarak tanımlanan 19 yaş altı doğum yapan genç ve kız çocuğu sayısı Türkiye’de son 22 senede 2 milyonu geçti. 2022’de ise bir önceki yıla göre yüzde 25 artarak 147’ye çıktı. Bu doğumların yüzde 27,62’si 17 yaşından küçük çocuklarca gerçekleştirilirken 15 yaşından küçüklerin yaptığı doğum sayısı ise 21 bin 87 oldu. “Hokus-pokus” formülünü devreye sokan TÜİK’in marifetiyle 17 yaş altındaki kız çocukları arasındaki doğum oranı son 22 senede sözde yüzde 24,49 azalırken, yaş grubu belirsiz doğumlar ise 130 bini buldu. Ülkemizdeki Adölesan doğurganlık hızı hâlâ Avrupa’nın neredeyse iki katı.

TÜİK gerçekdışı bilgileri açıklamayı alışkanlık haline getirse de ortaya konan oranlar gerçeği değiştirmiyor. TÜİK veri tabanında bulunan bilgilere göre, doğum yapan kız çocuklarının oranı 2021’den 2022’ye, yüzde 25 arttı. Açıklamayıp gizledikleri istatistikler ise çok daha vahim ve çarpıcı.

Dünya Sağlık Örgütü 10-19 yaş arasındaki insanları “Adölesan” (Ergen/Ergenlikten gençliğe geçen) olarak tanımlıyor. Adölesan gebelikler “Riskli gebelikler” olarak kabul edilse de Türkiye’de 2001-2022 arasında 2 milyon 88 bin 925 Adölesan doğumun gerçekleştiği ortaya çıktı. 2001-2022 yılları arasındaki Adölesan (10-19 yaş) doğumların yüzde 27,62’sinde annenin yaşının 17’den küçük olduğu belirlendi. 17 yaşın altında doğum yapan 577 bin 49 kız çocuğunun 21 bin 87’si ise 15 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

GEBELİK ARTIYOR

Rapora göre; küçük yaşta doğum oranları, aile baskısıyla okutulmayan ya da okuldan alınan kız çocukları arasında artış gösterdi. 2015-2021 arasında doğum yapan 15 yaşından küçük bin 546 çocuğun yüzde 50’si, yani 779’u yalnızca ilkokul mezunuyken 422’sinin ise herhangi bir okul bitirmediği belirlendi. Yine aynı dönemde doğum yapan 15-19 yaş grubuna mensup 427 bin 709 çocuktan 2 bin 960’sının okuma yazması bile yokken 58 bin 953’ünün ise herhangi bir okulu bitirmediği görüldü. Yüzde 74’ü yani 316 bin 867’si ise sadece ilköğretimi tamamladı. Öte yandan küçük yaşta doğum yapan kız çocuklarının eğitim durumuna ilişkin 2015 öncesine ait veri bulunmadığı ortaya çıktı.

EVLİLİĞE İZİN DAVALARI

Yargının, kız çocuklarını küçük yaşta evlilikten ve cinsel istismardan korumakla mükellef olmasına karşın “toplumsal dinamik” bahanesinin arkasına sığınması çocuk hakları savunucuları tarafından tepkiyle karşılanıyor. Adalet sistemi, 18 yaşından küçük olduğu halde gebe kalan çocuklara evlilik izni verilmesini “mücbir” yani zorlayıcı sebep olarak görüyor. Bu durum ise istismarı hukuken meşrulaştırıyor. Toplum baskısı, sosyal-zihinsel yozlaşma ve erozyon, istismara uğrayan çocuğu korumak yerine, evlilik izni yoluyla “ailenin namusunu kurtarmaya” yönlendiriyor. Rapora göre, 2012-2021 yılları arasında mahkemeler tarafından reşit olmadığı halde 129 bin 547 çocuk için “Evlenebilir” kararı verildiği ve istismarın kanun aracılığıyla legal hale getirildiği görülüyor.

Editör: Bekir GÜNEŞ