Gazete Emek - AKP'nin üzerinde çalıştığı ve ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması planlanan kanun teklifine göre, kentsel dönüşümde kat malikleri anlaşma oranı üçte ikiden salt çoğunluğa çekilecek.

Bu hafta Meclis'in gündemine sunulması beklenen Kentsel Dönüşüm Yasası ile kentsel dönüşümde önemli bir değişikliğe gidilmesi bekleniyor. 

Mevcut yasaya göre, kentsel dönüşüm kararı için üçte iki çoğunluk aranıyor. Teklifle bu oran salt çoğunluğa düşürülecek; kat maliklerinin yarısından bir fazlası ile karar alınabilecek. Teklifin komisyondaki görüşmelerinde, ortaya çıkacak olumlu ve olumsuz durumların etki analizi ele alınacak.

Teklifte, Tebligat Kanunu'ndan kaynaklı gecikmeleri engelleyecek düzenlemeler de yer alıyor.

Editör: Bekir GÜNEŞ