Gazete Emek-  Anayasa Mahkemesi (AYM), AKP ve MHP’nin oylarıyla AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 23’üncü ek maddeyle tanınan bütçeye ödenek ekleme yetkisini oy birliğiyle iptal etti.

22 Aralık 2021’de AKP’nin Meclis’e getirmesiyle yasallaşan ‘Merkezi Bütçe Yönetim Kanunu‘na eklenen geçici 23’üncü maddeyle, Erdoğan’a genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelere ödenek ekleme yetkisi tanınmıştı.

Erdoğan’ın tartışmalı bütçe yetkisi ile ilgili, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Özgür Özel ve Engin Altay ile birlikte 131 milletvekilinin, AYM’ye yaptığı başvuru sonuçlandı.

AYM'DEN İPTAL

Başvurular neticesinde AYM, Erdoğan’a yetki veren, “19/12/2020 tarihli ve 7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan genel bütçe geliri tahmini üzerinde gerçekleşen gelir kadar, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerin ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. İlgili kanunları gereğince genel bütçe karşılığı yapılan ödenek eklemeleri bu tutardan düşülür” maddesinin iptaline karar verdi.

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na eklenen geçici 23. maddenin birinci cümlesinin Anayasa’nın Başlangıç kısmı ile 2., 6., 7., 87., 123. ve 161. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptali istenen madde ile ilgili verilen karar şöyle:

“22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. maddesiyle 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na eklenen geçici 23. maddenin;

A. Birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline,

Emek ve Özgürlük İttifakı, seçime gireceği ittifak protokolünü YSK’ya verdi Emek ve Özgürlük İttifakı, seçime gireceği ittifak protokolünü YSK’ya verdi

B. İkinci cümlesinin 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince iptaline, 13/10/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”