Gazete Emek-Maraş'ta yaşanan deprem sonrasında deprem sigortası konusu gündeme geldi. 1999 depreminden sonra yapılması zorunlu hale gelen DASK sigortasıyla; 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, güvence altına alınan binalar şu şekildedir:

-Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 634 sayılı gerekçesi kapsamında bulunan bağımsız bölümler,

-Özel mülkiyete tabi ve tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilen tüm binalar,

-Bu binaların içinde bulunan ve ticarethane, büro gibi amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,

-Doğal afet gibi nedenlerden kaynaklı devlet tarafından inşa ettirilen ya da devlet tarafından kredi verilerek oluşturulan meskenler DASK kapsamında bulunan binalardır.

Tüm bunların dışında DASK poliçesi, yukarıda bahsettiğimiz koşullara uyan şu binalar için de geçerlidir;

-Tapu tahsisi henüz yapılmayan kooperatif evleri,

-Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı arsa ya da benzeri şeklinde görünen binalar,

-Kat irtifakı tesis edilmiş binaları.

HANGİ BİNALAR DASK POLİÇESİ KAPSAMINDA DEĞİLDİR?

-9 Kasım 1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’na göre tabi olan ya da kamu hizmet binası olarak kullanılmaya devam eden bina ve tüm bağımsız bölümler,

-Mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız olduğu için yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yıkılmasına karar verilen harap ve metruk binalar,

-Köy nüfusuna kayıtlı, köy yerleşik alanlarında ve köy mezralarında yapılmış olan bina ve evler,

-Projesi olmayan ve mühendislik hizmeti görmeden inşa edilmiş binalar,

-Tamamı ticari ya da sınai amaçla kullanılan binalar,

-Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek ya da zayıflatacak şekilde uygulamalar gerçekleştirdiği tespit edilen binalar,

-Binanın taşıyıcı kısmı olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuat ve projeye aykırı olarak inşa edilmiş binalar, DASK poliçesi kapsamında değildir.

DASK POLİÇE SORGULAMA

Eğer DASK poliçe numaranız varsa, şu bilgileri doldurarak sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz;


Ad ve Soyad/DASK Poliçe No,

TC. Kimlik Numarası/DASK Poliçe No,

Unvan/DASK Poliçe No,

Vergi No/DASK Poliçe No,

Pasaport NO/DASK Poliçe No,

Yabancı Kimlik NO/ DASK Poliçe No.

Kaynak: Duvar 

Editör: Derya çelik