Gazete Emek - Depremde binaları hasar görenler zorunlu deprem sigortasına nasıl başvuracaklar? Umut Sen, Doğal Afet Sigortaları Kurumuna (DASK) nasıl başvuracağını madde madde anlattı. 

Umut Sen’in paylaştığı bilgiler şu şekilde: 

Depremde binaları hasar gören vatandaşlarımız aşağıdaki yolu izleyerek zorunlu deprem sigortası kapsamında, Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na aşağıdaki süreci takip ederek hasar tespiti ve devamında tazminat talebinde bulunabilirler.

HASAR İHBARI

Zorunlu Deprem Sigortası poliçe sahibi, depremin meydana geldiği tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde konutu depremde hasar gördüyse ilk olarak aşağıdaki ihbar kanallarından biri üzerinden DASK’a hasar ihbarında bulunabilirler.

-ALO DASK 125

-Web sitesi www.dask.gov.tr bulunan ONLİNE HASAR İŞLEMLERİ adımından

-DASK adına, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesini düzenleyen Sigorta Şirketi ve/veya Acentesi.

-E devlet uygulaması üzerinden hasar ihbarı

İhbar sırasında poliçe veya vatandaşlık numarası, depremden hasar gören konutun açık adresi ve telefon numarası bilgilerinin verilmesi hasar dosyasının açılması için yeterlidir.

DASK, ihbar üzerine önce hasar dosyasını oluşturur ve dosya numarasını sigortalıya SMS ile bildirir.

İSTENEN BELGELER

Depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olduğu maddi zararlarınızın, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde tazmini için gereken bilgi ve belgeler şöyledir:

-Hasar Bildirimi (T.C kimlik veya poliçe numarası ile)

-Güncel Tapu Bilgisi

-Hasar Yeri Açık Adresi (Eksper gönderimi ve değerlendirmesinin kolaylığı için)

-Sigortalı Telefonu (Sabit ve/mobil telefon)

Ayrıca, sigortalı bina üzerinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin yanı sıra deprem teminatı içeren başka bir sigorta poliçesi de bulunuyorsa, bu konuda DASK’a bilgi verilmelidir.

2. EKSPER ATAMA İŞLEMİ

Hasar dosyasının oluşturulmasının ardından DASK, en kısa sürede hasar eksperi ataması yapar ve eksperin bilgilerini SMS ile sigortalıya iletir.

DASK tarafından atanan hasar eksperi, sigortalıyla iletişime geçerek hasarlı konutu incelemek için randevu alır. Kararlaştırılan gün ve saatte sigortalıyla buluşarak konutta ekspertiz işlemini gerçekleştirir.

3. HASAR DOSYASI DEĞERLENDİRME

Hasar eksperleri tarafından düzenlenen Eksper Raporu DASK’a iletilir. Konut sahibinden hasar eksperi tarafından bildirilecek gerekli evrak (güncel tapukaydı, kimlik vb.) alınır.

• Güncel tapu, Tapu Dairesi veya web tapu uygulaması üzerinden alınabilir.

• Tapu sahibi ya da sahiplerine ait kimlik bilgileri iletilmelidir.

• Sigortalıların tapu ve poliçelerinde rehin kaydı olması durumunda,ilgili kredi veren kurumdan muvafakat istenerek işlem sonlandırılır.

Sigortalı tarafından eksik evrak gönderilmesi durumunda SMS ile bildirilir ve evrakların tamamlanması talep edilir.

Ekspertiz Raporu, DASK tarafından en kısa sürede incelenerek sonuçlandırılır.

4.TAZMİNAT ÖDEME SÜRECİ

Zorunlu Deprem Sigortası tazminatının hesaplanmasında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın yeniden inşasının mevcut piyasa koşullarındaki güncel maliyeti esas alınır.

Bununla beraber sigorta tazminatı, hiç bir durumda poliçede tanımlanmış sigorta bedelinden fazla olamaz. Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2’si oranında “tenzili muafiyet” uygulanır.

Söz konusu hasar tespiti yapıldıktan sonra Dask görevlileri tarafından belirlenen hasar ve tazminat miktarı sigortalıya bildirilir.

Deprem sonucu tam hasar meydana geldiği takdirde, tazminatın ödenmesi ile birlikte sigorta teminatı sona erer. Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, ödenen tazminat tutarı kadar eksilir.

Tazminat miktarının yasa ve bu poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra DASK, sigorta bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş olan tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır.

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları’na göre belirlenen tazminat tutarı, ilgili hak sahibine  kısa mesaj olarak gönderilen şifreler aracılığı  ile vatandaşlık numaralarını kullanarak herhangi bir Vakıfbank şubesinden alınabilmektedir.

5.ZORUNLU DEPREM SİGORTASINDAN KAYNAKLI UYUŞMAZLIĞA DÜŞÜLMESİ HALİNDE

Hasar tespiti sonucu, belirlenen hasar veya tazminat miktarı bakımından uyuşmazlığa düşülmesi halinde, zorunlu deprem sigortası genel şartlarında öngörüldüğü üzere depremzedelerin tazmin edilmeyen hakları bakımından poliçe bitim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içerisinde tahkim veya depremin gerçekleştiği yer asliye ticaret mahkemelerine başvurma hakları vardır.

Editör: Bekir GÜNEŞ