Gazete Emek - İstanbul halkını 1 Mayıs kutlamaları için Maltepe Meydanı’na çağıran Çerkezoğlu, "Öyle bir tarihsel dönemden geçiyoruz ki, bugün hem ülkemizde hem dünyada işçi sınıfının, emekçilerin, kadınların, gençlerin, bu ülkenin ve dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlerin birliğine, mücadelesine, dayanışmasına, sesine, sözüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" dedi.

DİSK, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) üyelerinin katılımıyla bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın İstanbul’daki kutlama programı açıklandı. Beşiktaş’taki Barbaros Meydanı’nda yapılan açıklamada, “Yaşasın 1 Mayıs” yazılı pankart açılarak “Her yer Taksim, her yer 1 Mayıs”, “İşte 1 Mayıs, alanlardayız”, “Zafer direnen emekçinin olacak” ve “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları atıldı.

Kutlama programı hakkında bilgi veren DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bu yıl 1 Mayıs’ının Türkiye açısından son derece önemli bir tarihsel dönemde gerçekleşeceğini belirtti. Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

“DAYANIŞMAYA HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA İHTİYAÇ VAR: 

1 Mayıs, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü. Biz 1 Mayıs’larda sadece ülkemizde değil, dünyanın her tarafında, 5 kıtada yüzünü hiç görmediğimiz binlerce kilometre ötedeki sınıf kardeşlerimizle umutlarımızı, coşkumuzu birleştiriyoruz. Ülkemizde de her türlü zorluğa, baskılara, yasaklamalara rağmen 1 Mayıs’ın başta Taksim Meydanı olmak üzere çok güçlü bir tarihi, geleneği ve birikimi var. Öyle bir tarihsel dönemden geçiyoruz ki, bugün hem ülkemizde hem dünyada işçi sınıfının, emekçilerin, kadınların, gençlerin, bu ülkenin ve dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlerin birliğine, mücadelesine, dayanışmasına, sesine, sözüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Mevcut sistemin artık tümüyle iflas ettiği ve işçi sınıfına, emekçilere, kadınlara, gençlere, tüm dünya halklarına hiçbir şey vaat edemediği bu dönemde bu ses, bu söz, 1 Mayıs meydanlarında birleşecek olan bu irade son derece önemli.

TAKSİM YASAĞI, BU ÜLKEDEKİ BÜTÜN YASAKLARIN SİMGESİDİR: 

Ülkemizde 1 Mayıs Meydanı, hepimizin bildiği gibi Taksim Meydanı’dır. Aslında yıllardır Taksim’in özgürleştirilmesi mücadelesinin sonrasında 2013 yılından beri var olan Taksim yasağı, bu ülkedeki bütün yasakların simgesidir. 1 Mayıs ve Taksim yasağı, bu ülkede hukuk tanımayan yasakçı zihniyetin de simgesidir. Biz inanıyoruz ve biliyoruz ki bu 1 Mayıs, 2023 1 Mayıs’ı, Taksim’in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacaktır. Bu yıl 1 Mayıs’ı ülkemizin dört bir yanında meydanlarda büyük bir coşkuyla ve kararlılıkla kutlamak ve Türkiye’nin içinden geçtiği bu tarihsel anda geleceğe dönük umutlarımızı, nasıl bir ülkede ve dünyada yaşamak istediğimizi, bu konudaki kararlılığımızı ve irademizi bu ülkenin işçileri, kamu çalışanları, emekçileri, kadınları, gençleri, çocukları olarak hep birlikte meydanlarda ifade edeceğiz. Bu açıdan bakıldığında 2023 1 Mayıs’ı, yeni bir başlangıç olacak diyoruz.

MALTEPE MEYDANI’NA ÇAĞIRIYORUZ: 

Bugün dünyada da Türkiye’de de bir değişimin eşiğinde olduğumuz bir süreçte, değişim iradesinin güçlendiği bir süreçte değişimi 1 Mayıs meydanlarından başlatmak üzere bu mücadeleyi, bu çalışmayı hep birlikte omuz omuza büyütmeye kararlıyız. 2023 1 Mayıs’ı için sözümüz, '1 Mayıs birliktir, mücadeledir, dayanışmadır, umuttur, gelecektir' diyoruz. Herkesi, Türkiye’nin dört bir yanında örgütlemek için uğraştığımız, çabaladığımız ve gücümüzü, irademizi birleştirdiğimiz bütün 1 Mayıs meydanlarına çağırıyoruz. İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki 1 Mayıs meydanları içinden geçtiğimiz bu tarihsel anda işçi sınıfının, emekçilerin iradesine ve geleceği kurma iradesine, kurucu iradesine sahne olacak. '1 Mayıs gelecektir', '1 Mayıs değişimdir' diyoruz ve yeni bir süreci hep birlikte 1 Mayıs meydanlarından başlatma irademizi bugün burada bir kez daha ifade ediyoruz. 1 Mayıs’ı düzenleyen kurumlarla birlikte yapacağımız bildiri dağıtımıyla da tüm İstanbul halkını, İstanbul’da Maltepe Meydanı’nda, 1 Mayıs Meydanı’nda buluşmaya çağırıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs.”

YEŞİL: ÖFKE VE İSYANIN ADIDIR 2023 1 MAYIS’I

Çerkezoğlu’nun ardından söz alan KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil de şunları söyledi:

“2023 1 Mayıs’ının ne ifade ettiğini birbirimize sorduğumuzda hepimiz birbirimizin gözünde aynı ifadeyi görüyoruz. Bugüne kadar bu ülkede yok sayılmanın, karşı karşıya kaldığımız baskının, en demokratik haklarımızı kullanmanın önünde bizlere oluşturulan barikatların öfkesi 2023 1 Mayıs’ı. Yine aynı şekilde yıllardır bu ülkede yürütülen özelleştirme politikalarının sonucunda tasfiye edilen kamusal hizmetlerin deprem afetinde felakete dönüşmesinin hesaplaşması olacak 2023 1 Mayıs’ı. Çünkü tasfiye ettikleri kamusal hizmetlerdir ki hastane, yol, köprülerin çökmesine, en temel insan hakkı olan sağlık, eğitim, barınma, yiyecek ihtiyaçlarına ilk elden ulaşamamaya, arama kurtarma hizmetlerinin deprem illerinde gerçekleşmemesine neden oldu. İşte tam bu öfke ve isyanın adı 2023 1 Mayıs’ı.

“GENÇLERİN UMUTLARININ ÇALINMASINA KARŞI HESAPLAŞMANIN ADIDIR 2023 1 MAYIS’I”

Bu ülkedeki milyonlarca emekçinin her geçen gün sofrasında küçülen ekmeğinin, cüzdanından çalınan parasının, aşının, en yoğun emek sömürüsüne karşı karşıya kaldığı güvencesiz çalışma koşullarında insanca yaşayacak bir ücrete ulaşamadan yoksullaşmayla, işsizlikle, iktidar tarafından karşı karşıya bırakılmasıyla hesaplaşmanın da adı 2023 1 Mayıs’ı. Yine elbette ki bütün dünyada emek sömürüsüne, doğanın talanına karşı, kadınların yok sayılmasına, cinsiyet eşitsizliğinin derinleştirilerek bu ülkede ve dünyada kadınların daha fazla şiddete, tacize, mobbinge maruz kalmasının önünün açılmasıyla hesaplaşmanın adıdır 2023 1 Mayıs’ı. Elbette gençlerin umutlarının çalınmasına, elbette bu ülkedeki milyonların açlıkla terbiye edilmesine karşı isyanın ve hesaplaşmanın adıdır 2023 1 Mayıs’ı. İşte bütün dünyada uluslararası birlik mücadele ve dayanışma günü olarak emekçilerin, işçi sınıfının mücadelesiyle tarihe kazınmış bugünü, 2023’te bütün Türkiye’de, başta İstanbul olmak üzere aynı öfke aynı hesaplaşma, aynı isyan duygusuyla kutlayacağız, anacağız. Hep birlikte orada olacağız ve meydanları dolduracağız.”

FİNCANCI: BU SEÇİM DÖNEMİ, DEĞİŞİMİ BAŞARACAĞIMIZ GÜNLERİ BİZE MUŞTULUYOR

TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı da birlikte mücadele etmeye devam ettiklerini ve vazgeçmediklerini söyledi. Fincancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önümüzde bir seçim dönemi var. Bu seçim dönemi, mücadelenin en güçlü olacağı ve değişimi, yeniden inşayı mutlaka birlikte başaracağımız günleri bize muştuluyor. Biz bu mücadeleden hiç vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz. Bundan sonrası için de haklarımızı almak için mücadeleye devam edeceğiz. Sömürüyü durdurmak için, neoliberal, kapitalist, patriyarkal sistemin sona ermesi için bu mücadelenin devam etmesine ihtiyaç olduğunu her seferinde tekrarlamaktan da yılmayacağız. Korkunç bir depremle karşı karşıya kaldık. 16 milyon insanın yaşadığı yerde büyük bir yıkım, sonrasında doğayla birlikte yaşamayı beceremeyenler, depremden sonra da sellere teslim ettiler kentleri, yaşam alanlarını. Şimdi molozlara teslim ediyorlar. O molozlarla çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini de yok etmeyi hedefliyorlar ama biz yoktan var olabilen, mücadeleyle güçlenenleriz. Bunu unutmamak gerekiyor. Emeğimizle biz bu dünya üzerinde tüm canlıların barışık yaşayabileceği, birlikte bu dünyayı var edebileceği bir yaşamı kuracağız ve kurduklarımızla da hep beraber dayanışma içinde varlığımızı daha da güçlendireceğiz. Mücadele için 1 Mayıs’ta tüm emekçiler, bir arada bu yürüyüşümüzü geleceğe taşımak için var olacağız.”

BİLDİRİ DAĞITTILAR

Barbaros Meydanı’ndaki açıklamanın ardından işçi ve meslek örgütlerinin temsilcileri, Beşiktaş’taki halka 1 Mayıs bildirilerini dağıttı.

Editör: Bekir GÜNEŞ