Gazete Emek-Diyarbakır fırın işçilerinin sigorta, 8 saatlik iş günü, haftada 1 gün izin, yasal izinlerin kullanılması, daha insanca bir ücret ve rekabetin önlenmesi için yürüttüğü mücadele sonuç verdi. İşçilerin taleplerinin yerine getirilmesi için Fırıncılar Odası ile 5 maddelik mutabakat imzalandı.

Yapılan eylemlerin ardından Diyarbakır Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Emin Güngör ve Yönetim Kurulu üyeleri ile DİSK Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan, sendika avukatlarından Songül Argünağa ve fırın işlerinden oluşan bir heyet arasında görüşme gerçekleşti. Görüşmelerin sonucunda işçilerin taleplerinin karşılanması konusunda ortak çalışma yapılmasına karar verildi, 5 maddelik bir mutabakat imzalandı.

KOİSYON KURULUYOR
Sendika, mutabakatla ilgili açıklama yaptı. Buna göre; sendikalı işçiler, Fırıncılar Odası yönetimince kurulacak bir komisyonla birlikte şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında, başta kayıt dışı çalışmanın son bulması, çalışma sürelerinin 8 saate düşürülmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işçi sağlığı ve güvenliği koşullarının oluşturulması konularında çalışmalar sürdürülecek.

Sorunların çözümü konusunda kamu kurumlarının da içinde olduğu bir çalışmanın hayata geçirileceği vurgulanan açıklamada, “Diyarbakır fırın işçilerinin mücadelesi, Fırıncılar Odası yönetiminin olumlu yaklaşımları, sürecin sendikamızla sağlıklı ve diyalog içinde sürdürülmesi konusunda kolaylık sağlamış olup, bundan sonraki süreçte taraflar, aynı duyarlılıkla süreci işletme konusunda hemfikir olmuşlardır” denildi.

İMZALANAN MUTABAKAT
Gıda-İş ile Diyarbakır Fırıncılar Odası arasında mutabakata varılan maddeler ise şöyle:

"Diyarbakır fırınlarında yaşanan sorunların çözülmesi konusunda şubat, mart, nisan, mayıs aylarını kapsayan ortak bir çalışmanın yürütülmesi
Kayıt dışı çalışmaya karşı, Diyarbakır yerel mülki amirliklerle birlikte (Valilik, Belediye, İl Sigorta Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü) eş güdümlü çalışmanın yürütülmesi
Fırınlarda çalışma disiplinin, iş ahengi ve iş barışının sağlanması konusunda birlikte çalışma sürdürülmesi
Fırınlar arasında rekabetin yarattığı sorunların çözülmesi, rekabete son verilmesi, rekabetin yarattığı işçiler ve esnaf üzerindeki olumsuzlukların giderilmesi
Sürecin sağlıklı işlemesi için, Türkiye Gıda İşçileri Sendikası ile Diyarbakır Fırıncılar Odası arasında görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır."


Kaynak: Evrensel 

Editör: TE Bilişim