Gazete Emek - "Büyük Tersine Dönüş: Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) ülkelerinde beklentiler, riskler ve politikalar" başlıklı raporda, en yoksul 75 ülkenin yarısının, en zengin ekonomilerle giderek büyüyen bir gelir farkıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. 

Bu ülkelerin yarısında en zengin ekonomilerle gelir farkının açıldığına dikkat çekilen raporda, söz konusu ülkelerin genç nüfuslarından, zengin doğal kaynaklarından ve bol güneş enerjisi potansiyelinden tam anlamıyla yararlanmanın bu olumsuzluğun üstesinden gelmelerine yardımcı olabileceği vurgulandı. 

AŞIRI YOKSULLUK

Üç IDA ülkesinden birinin, ortalama olarak Covid-19 salgını öncesindekinden daha fakir olduğu kaydedilen raporda, aşırı yoksulluk oranının dünyanın geri kalanındaki ortalamanın 8 katından fazla olduğu aktarıldı. Raporda, IDA ülkelerinde her 4 kişiden 1'nin günde 2,15 doların altında bir gelirle yaşam mücadelesi verdiği vurgulandı. Bu ülkelerde yaşayanların, açlık veya yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalan insanların yüzde 90'ını oluşturduğu ifade edilen raporda, söz konusu ülkelerin yarısının ya borç sıkıntısı içinde ya da yüksek risk altında olduğuna işaret edildi.

Ortadoğu’da savaş büyüyor! İsrail, İran’ı vuracağını açıkladı Ortadoğu’da savaş büyüyor! İsrail, İran’ı vuracağını açıkladı

Raporda, IDA ülkelerinin büyük yatırım ihtiyaçları olduğuna dikkat çekildi. Bankanın raporunda, IDA ülkelerinin ilerleme kaydetmek ve "uzun süreli durgunluk" riskini azaltmak için önemli miktarda uluslararası mali desteğe ihtiyaç duyacağı aktarıldı. IDA ülkelerinin yarısından fazlası Sahra Altı Afrika'da bulunuyor. Bunlardan 14'ü çoğunlukla küçük ada devletleri olmak üzere Doğu Asya'da, 8'i ise Latin Amerika ve Karayipler'de yer alıyor. Güney Asya'da Hindistan dışındaki tüm ülkelerin IDA ülkesi olduğu kaydediliyor.Bu ülkelerin 31'inde kişi başına düşen gelir yılda 1,315 doların altında bulunuyor. Bunların 33'ünün kırılgan ve çatışmalardan etkilenen devletler olduğu belirtiliyor. 

Editör: Bekir GÜNEŞ