Gazete Emek- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Diş Hekimleri Birliği (TDB) 1 Mayıs programını DİSK Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Genel başkanlar ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı açıklamada salona “Yaşasın 1 Mayıs” pankartı asıldı. Ortak basın metnini DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu okudu.

 

 

 

 

“Ekonomik kriz, işsizlik, zamlar, pandemi, borçlanma derken ülkemizde insanca yaşamak bir yana hayatta kalmak bile her gün zorlaşıyor” diyerek sözlerine başlayan Çerkezoğlu, düzenin toplumun işini, aşını korumadığını aksine tehdit ettiğini söyledi. Çerkezoğlu, “Bu düzenin çarkları, zengini daha zengin etmek, bankaların kasalarını doldurmak, şirketleri ihalelerle beslemek üzere kurulmuş” dedi.

 

 

 

 

"BU DÜZEN YURTTAŞLARIN HAKKINI, HUKUKUNU ÇİĞNİYOR"

 

Yurttaşların işsizlik, açlık ve salgınla mücadele ederken 20 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarının ülkenin kaynaklarını bir avuç zümre için seferber ettiğinin altını çizen Çerkezoğlu, “Halk işe, ekmeğe, insanca bir yaşama olduğu kadar demokrasi, adalet ve hukuka da aç. Bu düzen yurttaşların hakkını, hukukunu çiğniyor, adaletsizliği büyütüyor.  Halkın gerçeği ile bir avuç ayrıcalıklı kesimin gerçeği arasındaki fark, tek sesli medyanın propaganda yayınlarıyla perdelenmek isteniyor. Hakkını arayan ve gerçekleri söyleyen herkes bu düzenin hukuk dışı zorbalıklarıyla karşı karşıya kalıyor” diye belirtti.

 

 

 

HALKIN GELECEĞİ TEHDİT ALTINDA

 

 

 

Düzenin devamı için demokrasinin son kırıntılarının da ortadan kaldırıldığını söyleyen Çerkezoğlu, “Demokratik hak olarak elde kalan tek hakkımız olan seçme ve seçilme hakkımıza dahi el uzatılıyor. Bu düzen mağdur ettiği milyonları bölüp parçalayarak yönetmek gibi tehlikeli bir yönteme başvuruyor. Sürekli olarak iç ve dış düşman yaratılıyor. Yukarıdan aşağıya kışkırtılan şovenizm, cinsiyetçilik, ırkçılık, mezhepçilik ve savaş politikaları bu düzenin yarattığı krizi yönetmenin bir yolu olarak ülkemizin ve halkın geleceğini tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

 

 

 

DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ

 

 

 

Yurttaşları yoksulluğa mahkum eden bu zihniyetin ülkenin sırtında bir yük olduğunu belirten Çerkezoğlu, “Öte yandan 20 yıldır ülkeyi yönetenler ve tüm yetkileri tek kişide toplayanlar sorumluluktan kaçamaz. Ülkenin kanayan sorunlarını kendi dışındaki herkese ve her şeye bağlayan bir yönetim anlayışına artık yeter diyoruz. Gün şikâyet etme günü değildir. Biz tüm sömürülenler, yoksullaşanlar, ezilenler olarak bu düzeni değiştirme, 82 milyonun insanca yaşayacağı bir ülkeyi inşa etme gücümüz var” diye belirtti.

 

 

 

MÜCADELEDE KARARLIYIZ

 

 

 

“Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de işçilerin ve emekçilerin, bu günü kendi belirledikleri, kentin en merkezi meydanlarında, İstanbul’da da Taksim 1 Mayıs alanında coşkuyla kutlama hakkı vardır” diyen Çerkezoğlu, “Ulusal ve uluslararası mahkemelerce de kabul edilen bu hakkın 2013 yılından beri keyfi biçimde gasp edilmesini, Taksim 1 Mayıs alanının yasaklanmasını kabul etmediğimizi ve Taksim 1 Mayıs meydanı yasağı başta olmak üzere, yasakların kalktığı bir ülke için mücadele kararlılığımızı buradan bir kere daha ifade etmek isteriz” dedi.

 

 

 

1 MAYIS’A ÇAĞRI

 

 

 

İmzacı kurumlar olarak 1 Mayıs’ı gün gün işyeri işyeri örgütleyeceklerinin altını çizen Çerkezoğlu, “Türkiye’nin dört bir yanında 1 Mayıs meydanlarında omuz omuza olacağımızı ilan ediyor, emekten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten yana olan herkesi 1 Mayıs meydanlarında buluşmaya çağırıyoruz” diye belirtti.