Gazete Emek - 24 Ocak 2018 tarihinde Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi Sıddık Güler’e “örgüt propagandası yapma” iddiasıyla açtığı davada 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verdi. Cezayı istinafa gönderen Güler’in başvurusu esastan reddedildi.

Kararın gerekçe kısmında şunlara vurgu yapıldı:

“Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; Bölge adliye mahkemesinin ve ilk derece mahkemesinin gerekçeli karar başlıklarında suç tarihi olarak silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçunun zincirleme olarak işlenmesi nedeniyle son Esas No : 2021/13583 Karar No : 2023/7760 Bu belge 5070 sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır. Paylaşımın yapıldığı tarih olan “13.02.2016” tarihi yerine “30.04.2016” olarak yazılması, mahallinde düzeltilmesi mümkün maddi hatalar olarak kabul edilmiştir. Yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapılması, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlenmesi, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilenmesi, özleri değiştirilmeksizin tartışılması, sanığın propaganda yapma suçunu işlediğinin anlaşılması karşısında; sanık hakkında vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımın kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla kurulan hükümde hukuka aykırılık bulunmamıştır.”

Erdoğan, Demirtaş ve Kavala’ya “terörist” dedi, İspanyol gazeteciye çıkıştı: “Başını sallama!” Erdoğan, Demirtaş ve Kavala’ya “terörist” dedi, İspanyol gazeteciye çıkıştı: “Başını sallama!”

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi verdiği kararı ise şu gerekçelere dayandırdı:

Gerekçe bölümünde açıklanan nedenle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesinin, 12.06.2018 tarihli ve 2018/583 Esas, 2018/236 sayılı kararında sanık müdafiince öne sürülen temyiz sebepleri ve 5271 sayılı Kanun’un 289 uncu maddesinin birinci fıkrası ile sınırlı olarak yapılan temyiz incelemesi sonucunda hukuka aykırılık görülmediğinden 5271 sayılı Kanun’un 302 nci maddesinin birinci fıkrası gereği, Tebliğname’ye uygun olarak, oy birliğiyle TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ İLE HÜKMÜN ONANMASINA, Dava dosyasının, 5271 sayılı Kanun’un 304 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca Van 4. Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilâmının bir örneğinin ise Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 24.10.2023 tarihinde karar verildi.”

Van Adliyesi’ne avukatıyla giden Güler, kararın yüzüne okunmasının ardından tutuklandı.

Editör: Bekir GÜNEŞ