Gazete Emek-  Türkiye Gazeteciler Sendikası Cumhurbaşkanlığı'nın, “Kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane dokümantasyon merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak" ibaresinin yer aldığı Tasarruf Genelgesi’ne karşı 6 ilde eş zamanlı açıklama yaptı. İstanbul Şube TGS akademi binasında, Ankara Meclis önünde, İzmir Hasan Tahsin Anıtı’nda, Adana Sanatçılar Parkı’nda, Mersin Uğur Mumcu Anıtı önünde, Eskişehir Adalar Migros önü önünde açıklama yapıldı.

TGS, bu genelge ile kamu kuruluşlarının abonelikleri ve ilânlardan başka bir geliri olmayan yerel gazetelerin kapanması ve yerel basında çalışan binlerce gazetecinin işsiz kalacağı anlamına geleceğine dikkat çekti. 

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayınlanan “tasarruf genelgesi” ile kamu kurum ve kuruluşlarına gazete alınmaması, zorunlu ilânlar dışında ilân yayımlatılmaması yönünde talimat verildiği ifade edildi. Tasarruf tedbiri adı altında alınan bu karar işçisiyle işvereniyle tüm basın camiasını derinden üzmüştür. Tasarruf edilecek alan burası mıdır? Haberden, bilgiden tasarruf olur mu?" diye soruldu.

Gerçeğe, doğru bilgiye daha fazla ihtiyaç duyulan bu günlerde alınan bu kararın tüm toplumun zararına olduğunu vurgulanana açıklamada, "Öte yandan bu karar, pandemi, ekonomik kriz ve dijitalleşme ile zaten büyük zorluklar yaşayan yazılı medyaya ölümcül bir darbe vuracaktır" denildi.

YEREL BASINDA ÇALIŞAN BİNLERCE GAZETECİ İŞSİZ KALACAK

Açıklamada Kamu kuruluşlarının abonelikleri ve ilânlardan başka bir geliri olmayan yerel gazetelere uygulanacak bu ambargo onların tek tek kapanmasına, yerel basında çalışan binlerce meslektaşımızın işsiz kalmasına neden olacağını vurgulandı.

"Yerel gazeteler devletten destek beklerken bu genelge ile nefes alamaz hâle gelecektir" debilen açıklamada şöyle devam esildi: "Gazeteler bir kamu faaliyeti yürütmektedir. Haber hepimize ekmek ve su gibi lazımdır. Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının tesis edilmesi demokrasilerin gereğidir. Gazetecilerin işlevini yerine getirebilecekleri koşulların yaratılması hükümet edenlerin görevidir. Toplumun kültürel gelişimi ve doğru bilgiye ulaşması için çalışan gazetelerin bir tasarruf aracı olarak görülmesi doğru değildir. Kamu kuruluşlarına gazete aldırmayarak yapılacak tasarruf devede kulak bile olmayacaktır. Eğer tasarruf ile ekonomik sorunların çözüleceği düşünülüyorsa tasarruf yapılacak kalemlerin yeniden belirlenmesine ihtiyaç vardır."

Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak bu genelgenin iptalini istediklerini söylenen açıklamada, "Başta yerel gazeteler olmak üzere medya kuruluşlarına daha fazla destek verilmesinin ülke demokrasisine katkı sunacağına inanıyoruz" denildi.

TGS İZMİR ŞUBESİ: YEREL BASINI ÖLDÜRMEYİN

TGS İzmir Şubesinin açıklama yeri Konak 'ta Hasan Tahsin Anıtı önü oldu. Açıklamaya Sağlık İş İzmir şube yöneticileri de katıldı.

Açıklamayı okuyan TGS İzmir Şube Başkan Yardımcısı Esra Kapar, "Yerel basını öldürmeyin. Tasarruf tedbiri adı altında alınan bu karar işçisiyle işvereniyle tüm basın camiasını derinden üzmüştür. Tasarruf edilecek alan burası mıdır? Haberden, bilgiden tasarruf olur mu? Gerçeğe, doğru bilgiye daha fazla ihtiyaç duyulan bu günlerde alınan bu karar tüm toplumun zararınadır" dedi.

Kapar, "Bu genelge ile nefes alamaz hâle gelecektir. Gazetecilerin işlevini yerine getirebilecekleri koşulların yaratılması hükümet edenlerin görevidir. Eğer tasarruf ile ekonomik sorunların çözüleceği düşünülüyorsa tasarruf yapılacak kalemlerin yeniden belirlenmesine ihtiyaç vardır" diye konuştu.

Kaynak: Evrensel