Gazete Emek-Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi kurumlardan fon alan Hayata Destek Derneği, geçen yıl aralık ayında 60’ın üzerinde çalışanını projeleri bittiği gerekçesiyle işten çıkarmıştı. İşten çıkartmalar için aldığı fonun azalmasını gerekçe gösteren derneğe karşı çalışanlar işe iade davaları açtı.

Bunlardan İstanbul Anadolu 13. İş Mahkemesi’nde görülen davada dernek aleyhine karar çıktı, mahkeme derneğin işten çıkarma gerekçesini hukuka aykırı bularak çalışanın işe iadesine karar verdi.

İş mahkemesi benzer davalar için emsal teşkil eden kararının gerekçesini de önceki gün açıkladı. Mahkeme, “Projenin sona ermesinin davacının işini belirli süreli hale getiremeyeceğini” vurguladı. Davacının dernekle birden fazla belirli süreli iş sözleşmesi imzaladığına dikkat çeken mahkeme, “Bu gerekçelerle davalının bu yöndeki itirazları kabul edilmemiş, fesih gerekçesinin ise yerinde olmadığı, davacının iş akdinin haklı bir neden olmadan fesih edildiği anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı. 

Dernek çalışanının işe iadesine karar veren mahkeme, derneğin çalışanları işe almaması halinde maddi tazminat ödemesine hükmetti.

Türkiye’de 10 ilde ofisleri bulunan Hayata Destek Derneği, aralık ayında 60’tan fazla çalışanının işine son vermişti. Mersin, Mardin, Batman, Diyarbakır, İstanbul ve Urfa’da işten çıkarılan dernek çalışanları işe iade talebiyle bulundukları illerde davalar açmıştı. 


Kaynak: Duvar 

Editör: Derya çelik