Gazete Emek- Cumhur İttifakı'nın baskılarına rağmen altılı masa adayını açıklama konusunda seçim sürecini beklemede kararlı. Siyasi kulislerde en çok konuşulan konuların başında, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı geliyor. Altılı masada yaygın görüş, adayın CHP'li bir ismin olacağı yönünde. CHP ise hesaplarını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına göre yapıyor. Hatta Kılıçdaroğlu'nun aday olması ve cumhurbaşkanı seçilmesi halinde atılacak adımlara ilişkin strateji üzerinde çalışılıyor.

 

 

KILIÇDAROĞLU PARTİ ROZETİNİ HEMEN ÇIKARACAK

 

BBC Türkçe’de yer alan Ayşe Sayın’ın haberine göre CHP kulislerinde aday olması halinde Kılıçdaroğlu'nun yapacağı ilk işinin parti rozetini çıkarmak olacağı ifade ediliyor. Parti içinde bazı yöneticiler, partinin seçim sürecinde genel başkansız kalmaması ve seçimden hemen sonra kurultay telaşı yaşanmaması için 5-6 ay gibi görevde kalabileceğini savunsa da ağırlıklı görüş, aday olması halinde Kılıçdaroğlu'nun parti rozetini hemen çıkaracağı yönünde.

 

Kılıçdaroğlu'nun bu konuda son derece hassas olduğuna dikkat çeken bazı parti yöneticileri, 2018 seçimlerinde partinin adayı Muharrem İnce'nin de parti rozetini çıkardığını anımsatıyorlar. Ancak İnce'den farklı olarak Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu için, genel başkan vekilliği formülü düşünülüyor.

 

YERİNE GENEL BAŞKAN VEKİLİ ATAYACAK

 

CHP tüzüğü, genel başkanın yokluğunda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinden birisini yerine vekaleten atamasına ve genel başkanın yetkilerini kullanmasına olanak tanıyor. Bu çerçevede, seçim sürecinde partinin genel başkansız kalmaması ve bir kurultay zorunluluğu doğmaması için Kılıçdaroğlu'nun aday olduktan sonra yerine genel başkan vekili atayacağı aynı zamanda genel sekretere de, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde genel başkanlıktan istifa edeceğine ilişkin bir dilekçe verebileceği ifade ediliyor. Bu hesaba göre Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde genel başkanlık istifa edecek ve genel başkanvekili partiyi tüzükte öngörülen süreler içinde kurultaya götürecek.

 

YETKİ KULLANIMINA DÖRT KRİTER

 

Güçlendirilmiş parlamenter sistem taahhüdüyle seçime gidecek olan altılı masada yer alan partilerin temsilcilerinden oluşan komisyon, geçiş süreci planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak masada yer alan partilerde ortak görüş, fiili parlamenter sistem uygulanması ve bu çerçevede mevcut sisteme göre seçilecek cumhurbaşkanın yetkilerinin de buna göre dizayn edilmesi yönünde.

 

CHP kulislerinde cumhurbaşkanının yetkilerine ilişkin dört temel kriter dile getiriliyor. Bunlar;

 

-Kullanabileceği yetkiler,

 

-Anayasa ve yasalarda olmasına karşın kullanmayacağı yetkiler,

 

-Hükümet ile müştereken kullanacağı yetkiler

 

-Cumhurbaşkanı'nın yerine kullanılacak yetkiler olarak ifade ediliyor.

 

Cumhurbaşkanının kullanmayacağı yetkilerle ilgili "Mesela, partisinin il başkanını atamayacak veya kayyum atamayacak" değerlendirmesi yapılırken, "yerine kullanılacak yetkiler" kapsamında da rektör ataması gösteriliyor.

 

Seçilecek cumhurbaşkanının rektör atama yetkisi bulunmasına karşın, üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerin seçimi doğrultusunda atama yapabileceğine dikkat çekiliyor.

 

Müştereken kullanacağı yetkilere de hükümette görev alacak cumhurbaşkanı yardımcısı ve kabine üyelerinin atanması veya eşgüdümü gibi parlamenter sistemde kullanılan yetkiler örnek gösteriliyor.