Gazete Emek- MEB bünyesindeki ilk ve orta dereceli resmi okullarda görev ifa eden kadrolu veya sözleşmeli öğretmenin doğum, askerlik görevi, ölüm, ücretsiz izne ayrılma, çeşitli hastalık veya uzun süreli tedavi vb. mücbir sebeplerden ötürü belirli veya belirsiz süre ile görevine devam edememesi, norm açığı bulunan okullara atama tercihlerinin yapılmaması vs. gibi  durumlarda eğitim öğretim faaliyetinin aksamaması adına öğretmenlik vasfına sahip ücretli öğretmenler tarafından ek ders ücreti karşılığında eğitim öğretimin devamlılığı sağlanmaktadır.

Bu görev sadece doğum izni, askerlik, uzun süreli hastalık, ücretsiz izne ayrılma gibi durumlarda yapılan geçici bir görev olmaktan çıkmış, bir istihdam modeline dönüşmüştür. Ekonomik şartların zor olduğu büyük şehirlerde, sosyal faaliyetler yönünden dezavantajlı kırsal kentlerde kadrolu/sözleşmeli öğretmenin durmadığı yerlerde pratik çözüm olarak ek ders karşılığı çalışan ücretli öğretmenler ile okulların öğretmen açığı kapatılmaktadır.

Kadrolu öğretmenin gitmekten imtina ettiği en ücra vatan toprağında ülke geleceği olan çocukların eğitimde fırsat ve imkan eşitliğinden yararlanması ilkesi doğrultusunda, ihtisas gerektiren bu kutsal vazifeyi mesleki doyumluluk adına severek ve isteyerek ifa etmiştir. Kendini mesleğine adamıştır. Eğitim öğretim yılının muhtelif zamanlarında öğretmensiz kalan sınıflarda eğitimin devamlılığını sağlama adına stepne görevi görmüştür. Deneyimleri sayesinde ders disiplini, sınıf yönetimi, sorun çözme yeteneği vb. birçok yönden yeni göreve başlayan eğitimci arkadaşlara örnek teşkil etmektedir. İmkanların kısıtlı olduğu kırsal köy okullarında, şehrin gelişmemiş mahallelerindeki ilk ve orta kademeli okullarında eğitim öğretim faaliyetini yürütmüştür.

Aldıkları maaş asgari ücretin altındadır. Haftada en fazla 30, ayda en fazla 120 saat derse giren bir ücretli öğretmenin 20 gün SGK primi yatmakta, 7340 TL maaş ödenmektedir. Kısmi süreli görev yaptığından işsizlik maaşı alamamaktadır. Tazminat hakkına sahip değildir. Maaş promosyonu, kırtasiye ödeneği vs. birçok haktan mahrumdur. Görev durumu okul yöneticisinin iki dudağı arasındadır. Okul idaresince kadrolu/sözleşmeli öğretmene gösterilen güven ve davranış çoğu zaman ücretli öğretmene gösterilmemektedir. Velinin ücretli öğretmene güven ve davranışı çoğu zaman menfi yönde olmaktadır. Hastalık, kar tatili, ara tatil, yarıyıl tatili, yaz tatili, 23 Nisan, 19 Mayıs vs. gibi resmi tatillerde ek ders ücreti ödenmemektedir. Babalık izni, doğum izni, yakın akraba vefatı vb. durumlarda ek ders ücreti ödenmemektedir. Ücretsiz olarak haftada 1-2 defa nöbet görevi ifa etmektedir. Kadrolu/sözleşmeli öğretmen gibi sınav hazırlama, sınav kağıdı okuma, veli görüşmesi yapma vb.  iş ve işlemleri yapmaktadır.

Öğretmenlik özel ihtisas gerektiren bir meslek olup bu görevi ifa eden kişiler de toplumun

standartlarının üzerinde sosyal ve ekonomik şartlara sahip olmalıdır. Atanma şartlarına sahip (eğitim fakültesi mezunu, formasyon sahibi ücretli öğretmen) olan belirli yaşa gelmiş ve belirli bir geçmiş emeği bulunan ücretli öğretmenler hizmet yılı ve SGK prim gün sayısı esas alınacak  şekilde kalıcı istihdam edilmelidir. Ücretli öğretmen istihdam sistemi kaldırılmalı veya asgari sayıya indirilmelidir.

ERDOĞAN’DAN TALEPTE BULUNDULAR

Ankara’da toplanan bir grup ücretli öğretmen, AK Parti TBMM Grup Toplantısına katıldılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yaptığı sırada ücretli olarak görev yapan öğretmenler, atama taleplerini duyurmak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyurmak için, “Reis ücretliye 10 bin kadro” diyerek slogan attılar.

Daha öncede gündeme gelen ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER konusunda son alınan bilgilere göre ücretli öğretmenlere ayrı bir statü verileceğiydi. Daha sonrasında bu durumla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Henüz KPSS 2022 sınavına girmiş öğretmenler atama duyurularını beklerlerken, ücretli öğretmenler de taleplerini böyle ilettiler.

Yaptıkları açıklamada,

"Bizim bir statümüz yok. Toplum önünde kendimizi rencide olmuş hissediyoruz. Biz sadece hakkımızı istiyoruz. Yıllarca çalıştık emekli olacak SGK primi ve güvencemiz bile yok. Yıllardır emek veren çalışan arkadaşlarımız ne yapacaklar?" Şeklinde söylemleriyle şikayet ve isteklerini belirttiler.

Ücretli olarak görev yapan öğretmenlerin ekledikleri son söz ise  "Çözerse Başkan Erdoğan çözer" oldu.

MUSTAFA SANDAL TEPKİ GÖSTERDİ 

Mustafa Sandal da öğretmenlere destek vererek şunları söyledi: 

Velilerden fahiş fiyatlar alan özel okulların birçoğunda görev yapan öğretmenlerimizin asgari ücret alması, hatta aşağısında bile maaş alanların olması en hafif tabirle bu ülkenin ayıbıdır. 'Ücretli öğretmen' diye bir şey yoktur, öğretmen öğretmendir! Bu ayıba son verilmeli!

Bu konuyla alakalı gerekli düzenlemenin acilen hak ettiği şekilde yapılmasını iki çocuk velisi ve bu ülkenin bir vatandaşı olarak talep ediyorum... Ulu önderimiz Atatürk'ün de dediği gibi; "Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir."

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATTI 

Nöbet ücreti yok 

Sendika yok 

Hafta sonu tatili yok 

Kar tatili yok

Sigorta yok

Kadro istiyoruz 

Yorulduk 

Çokkkkk yorulduk

#ÜcretliÖgrt81İldeBasında

Editör: Bekir GÜNEŞ