Gazete Emek- Aralarında İSG uzmanları ve mühendislerden oluşan 13 uzman Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) çalışanları olan iş güvenliği uzmanlarını (mühendis, mimar, şehir plancı, fizikçi, kimyager, biyolog, teknik öğretmen, İSG teknikeri, İSG lisans mezunu), işyeri hekimlerini, diğer sağlık personelini, yardımcı teknik personeli, muhasebe personelini, temizlik personelini, pazarlamacıyı, şoförü ve diğer konumlarda çalışanları DİSK'e bağlı Devrimci Sağlık İş Sendikası'na üye olmaya çağırdı. 

Yapılan çağrıda, OSGB çalışanlarının büyük çoğunluğunun geçmişte ticaret büro işkolunda yer aldığı ancak 1 Nisan’da bu durumun değiştiği ifade edildi.  
Çağrıda şu ifadeler kullanıldı:

“Artık unvan farkı olmaksızın bütün OSGB çalışanları ‘sağlık ve sosyal hizmetler' ile ilgili işkolunda çalışıyor kabul edilecek ve bu işkolundaki sendikalara üye olabilecektir.  Devrimci Sağlık-İş sendikası DİSK’in içinde yer alan bir sendikadır. Hem 1970’lerde, hem de DİSK’in yeniden faaliyete geçtiği 1992 sonrasında önemli mücadeleler vermiştir. Özellikle 2000’li yıllarda taşeron şirketlere bağlı ve güvencesiz çalışan sağlık çalışanlarının örgütlenerek hak alma mücadelelerine öncülük etmiştir. Ancak, halen ülkemizdeki sendikal yasaların önemli sorunlarından birisi olan ülke çapındaki %1 barajının altında olduğundan dolayı yasalarla tanınmış Toplu İş Sözleşmesi ve grev hakkını yasal çerçevede kullanamamaktadır. Bunlara rağmen mücadelesini sürdürmektedir. 

Yılda iki kere (Ocak ve Temmuz aylarında) açıklanan ve sendikaların baraj karşısındaki durumlarını resmi olarak tespit eden istatistiklere göre 2024 Ocak ayı itibariyle Sağlık ve Sosyal Hizmetler işkolunda baraj 7 bin 100 iken Dev Sağlık-İş’in üye sayısı 4 bin 540 ve üyeleşme oranı %0,64 olmuştur. Ocak istatistikleri sonrasında Devrimci Sağlık-İş yeni örgütlenme çabalarıyla barajı aşma aşamasına yaklaşmıştır. 
İşkolumuzda DİSK’in bir sendikasının Toplu İş Sözleşmesi (TİS) yapmaya yetkili sendika olması tüm sağlık ve sosyal hizmetler çalışanları açısından önemli bir adım olacaktır. Bu nedenle bizler dostlarımızı, meslektaşlarımızı, arkadaşlarımızı Dev Sağlık-İş’e destek olmaya davet ediyoruz. 
Ülkemizde 2024 yılı itibariyle 2.400 OSGB’de yaklaşık 35.000 çalışan faaliyet gösteriyor. Bizler, diğer tüm alanlarda olduğu gibi, OSGB’lerde de yaygın bir sendikalaşmanın uzun zaman alacağını ve çok emek gerektireceğini biliyoruz. Ancak başlangıç adımını atmanın gerekli ve yararlı olacağını düşünüyoruz.

İnsanca yaşam mücadelesi veren işçiler, bayramı direnişle karşılıyor İnsanca yaşam mücadelesi veren işçiler, bayramı direnişle karşılıyor

Çağrımız ilk aşamada, Dev Sağlık-İş’e destek ve dayanışma çağrısıdır. Sonraki adımımız ise gerçek bir sendikal örgütlenme ve mücadele olacaktır."

Kaynak: Birgün 

Editör: şilan