Gazete Emek- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Yapı Yol Sen, İstanbul AFAD İl Müdürlüğü'nde arama kurtarma teknisyeni olarak görev yapan Hamdi Akgün ve Genel Örgütlenme Sekreteri Erbil Karakoç’un, AFAD Başkanlığı'nın 21 Mayıs 2024 tarihli yazısıyla Şırnak iline sürgün edilmesine tepki gösterdi.

İstanbul'da bulunan AFAD binasının önünde yapılan basın açıklamasında sendika temsilcileri, bu sürgün kararının hukuka 
aykırı olduğunu ve sendikal haklara, demokratik değerlere açık bir saldırı teşkil ettiğini belirtti.

Konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında sendika yöneticilerinin 6 Şubat depremlerinin ardından AFAD’a teslim edilen yardım kolilerinin deprem bölgesine gönderilmeyerek İstanbul AFAD İl Müdürlüğü’nün Yeşilköy’de bulunan yerleşkesinde tutulduğuna ilişkin haber ulusal basında yer alması gösterildi.

“SÜRGÜNÜN TEK SEBEBİ BASINDA ÇIKAN HABERLERDİR”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Haberin yapılmasının ardından AFAD Başkanlığı ve İstanbul İl Müdürlüğü yardım kolilerinin deprem bölgesine ulaştırılmamasına ilişkin gerekli araştırmaları yapacağına yardım kolileri skandalının basına yansımasının sorumlusu olduğunu düşündükleri sendika yöneticilerimize baskı uygulamaya başlamıştır. Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Cengiz Karakuş sudan sebeplerle sendika yöneticilerimiz hakkında soruşturma açmış ve soruşturma sonucunda sendika yöneticilerimize ceza verilmiştir.  AFAD Başkanlığı ve İstanbul İl Müdürlüğü sendika yöneticilerimize sudan sebeplerle vermiş olduğu ceza ile de yetinmemiş, sonrasında “trafik kazalarındaki” artışları bahane göstererek sendika yöneticilerimizi Şırnak İline sürgün etmiştir. Sendika yöneticilerimizin Şırnak İline sürgün edilmesinin tek gerçek sebebi idarenin basında çıkan haberden sendika yöneticilerimizi sorumlu tutulmalardır.”

KURUMLAR SUÇU BİRBİRİNE ATTI

İşten atılan Çiğli Belediyesi işçileri: AKP’yi kınayanlar yüzümüze bakmıyor İşten atılan Çiğli Belediyesi işçileri: AKP’yi kınayanlar yüzümüze bakmıyor

Sürgünlerin kanuna aykırı olduğu belirtilen açıklamada “Kurum idarecileri ile görüştüğümüzde ise AFAD Başkanlığı görevlendirmeyi İstanbul İl Müdürlüğü’nün yaptığını, İstanbul İl Müdürlüğü ise görevlendirmeyi AFAD Başkanlığı’nın yaptığını ifade etmekte ve suçu birbirlerine atmaktadır. İdare ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde süreci inceleyerek bize bilgi vereceklerini ifade etmişlerse de bugüne kadar atılmış hiçbir olumlu adım yoktur” ifadeleri kullanıldı.
“AFAD SORUNLARA ÇÖZÜM BULACAĞINA YÖNETİCİLERİMİZİ SÜRGÜN EDİYOR”

AFAD Başkanlığı’nda kamu emekçilerinin personel yetersizliğinin sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:  

“AFAD tazminatı ve fiili hizmet zammı talepleri karşılanmamıştır, yemek, yol, giyim yardımları ya ‘tasarruf tedbirlerine’ takılmış ya da çok yetersizdir. Muhtemel bir deprem sonrasında müdahale ve koordinasyon görevleri nedeniyle görev yapacak AFAD kamu emekçilerinin toplu olarak sevki ve güvenli konutta ikamet etmesi bir zorunlulukken İstanbul ilinde AFAD emekçilerine konut tahsis edilmemekte, sendikamızın bu yöndeki girişimlerine tahsis edecek konut yok diye yanıt verilmektedir.
İdare yukarıda saydığımız sorunlara çözüm bulmak yerine sendika yöneticilerimizi sürgün etmektedir. Bu sürgün kararı yukarıda ifade ettiklerimiz başta olmak üzere AFAD emekçilerinin haklı talepleri için yürüttüğümüz mücadeleye zarar vermesi söz konusu dahi değildir. Bu ve benzeri baskıların bizleri ve mücadelemizi yıldırması imkansızdır.”

“SÜRGÜN KARARLARI İPTAL EDİLSİN”

Basın açıklamasında Karakoç ve Akgün’ün sürgün kararının iptal edilmesi talep edilirken, AFAD emekçilerinin personel, AFAD tazminatı, fiili hizmet zammı, yemek, yol ve giyim yardımı sorunları ve güvenli konut tahsisleri acilen karşılanması istenerek şu şunlar kaydedildi:
“Sendikamız Yapı Yol Sen ve Konfederasyonumuz KESK sürecin takipçisi olacaktır. Nitelikli kamusal afet yönetimi hizmeti almak her yurttaşımızın hakkıdır. Yanlış giden her şeye dur diyeceğiz. Sorumlulardan hesap sorulana kadar fiili meşru hukuksal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız.”

Basın açıklamasında şu sorular yöneltildi:

AFAD Başkanlığı AFAD emekçilerinin personel yetersizliği, AFAD tazminatı, fiili hizmet zammı, yemek, yol, giyim yardımı sorunlarını ne zaman çözmeyi düşünmektedir?
İstanbul AFAD başta olmak üzere AFAD emekçilerinin bir deprem anında görevlerini yerine getirebilmeleri için ikamet etmeleri gerekli güvenli konut sorunu ne zaman çözülecektir?
Büyük İstanbul depremi beklenirken asli amacı nitelikli kamusal hizmet yürütmek olan ve yirmi milyon insana hizmet verecek olan İstanbul AFAD depreme ve afetlere soruşturmalar açarak sürgün cezaları vererek mi hazırlanmaktadır? 
Kamu işvereni, Sendika Kanununu hiçe sayıp sürgün düzenini ile mi kamuda çalışma barışını koruyacaktır?
Deprem bölgesine gönderilmeyen yardım malzemeleri ile ilgili AFAD Başkanlığı ilgili Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Cengiz Karakuş hakkında etkin idari ve adli soruşturma açılmış mıdır?


Kaynak: Birgün 

Editör: şilan