Gazete Emek-Etkinliğe, Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ve Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TÖP Sözcüler Kurulu üyeleri Perihan Koca ve Pelin Kahiloğulları, HDK Eş Sözcüsü Esengül Demir, DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk, DBP Eş Genel Başkanları Saliha Aydeniz ve Keskin Bayındır, ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü, Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren, SODAP Sözcüsü Kezban Konukçu, SYKP Eş Genel Başkanı Cavit Uğur, Kürt siyasetçiler Ahmet Türk ve Sırrı Sakık, eski bakan Ziya Halis ile çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi, aydın, yazar ve gazeteci katıldı.

Etkinliğin yapıldığı salonda Yeşil Sol Parti’nin seçim sloganı olan “Buradayız, birlikte değiştireceğiz” ve “Dîsa em” yazılı pankartlar asıldı.

Etkinlik, Maraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin anısına saygı duruşuyla başladı.

"İTTİFAKLARIMIZLA DEĞİŞTİRMEYE GELİYORUZ"
Açılış konuşması yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Buradayız, zulme boyun eğmedik, baskılara karşı diz çökmedik, bu onlara dert oldu. Bu yolu böyle yürüdük, işte buradayız. Kumpaslarına, hilelerine karşı da yol inşa etmeyi öğrendik. Mücadele geleceğinin birikimini devraldık. Bu yolları açtık. Bu şekilde yürüyerek geldik, buradayız. Kürt sorununda, demokratik çözüm için, savaş ve inkar politikalarına karşı buradayız. Kine karşı büyük barış için buradayız. Birlikte değiştireceğiz. Güçlü demokrasiyi inşa etmek için buradayız. HDP’nin önüne binbir engel çıkarmak istediler, her türlü baskı aygıtını devreye soktular ama başaramadılar. İttifaklarımızla birlikte değiştirmeye geliyoruz. Doğayı sömüren, gençliği esir alan bu düzeni değiştirmek için buradayız. Gücümüz var, irademiz sağlam. Mutlaka başaracağız” dedi.

"HALKIMIZI SEÇENEKSİZ BIRAKMADIK"
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da “Yeni bir dönemin temellerini hep birlikte atıyoruz. Bildirgemiz Türkiye'nin demokratik çözüm programıdır. Özgürlüklerin, barışın, adaletin manifestosudur. Yeni bir yol açtık. O seçeceğin adı Yeşil Sol Parti, değişim isteyen milyonların ortak yoluna dönüştü. Şimdi Türkiye'de yeni bir başlangıç yapmaya geliyoruz. Bizler büyük yol aldık ve halkımızı asla seçeneksiz bırakmadık. 14 Mayıs, ülkeye yıllardır en kötü baskıları, karanlıkları yaşatan AKP-MHP faşizm düzeninin biletinin kesileceği tarih olacaktır. Bu rejimi 14 Mayıs’ta sona erdireceğimizin sözünü bir kez daha vermek istiyoruz. Yolun sonuna geldiklerini kendileri de biliyorlar. 7 Haziran’da başlattığımız büyük demokrasi yürüyüşünü 14 Mayıs’ta büyük demokrasi zaferiyle tamamlayacağımıza söz veriyorum. Bizler onlardan daha güçlüyüz” dedi.

"EN AZ 100 VEKİL"
Hedeflerinin en az 100 vekil olduğunu söyleyen Buldan şöyle devam etti:

“Gümbür gümbür geliyoruz. Emek Özgürlük İttifakı ile, Kürt İttifakı ile, kadınlarla, gençlerle, Türkiye halklarıyla birlikte geliyoruz. Şimdi Türkiye'de yeni bir başlangıç yapmaya geliyoruz. Savaşın ve düşmanlığın dilini bu topraklardan söküp atmak için geliyoruz. Kürt sorunu dahil bir asırdır biriken tüm sorunları kapsayıcı bir diyalogla çözmek için geliyoruz. Anadillerimizin özgürlüğünü her inanç ve kimliğin eşit yurttaşlığı esas alan yeni bir toplumsal sözleşme için geliyoruz. Bu yüzyıla hakikat ve yüzleşmeyi sağlamak için geliyoruz. Önce sandıkları sonra da parlamentoyu Yeşil Sol'un rengine bürümek için geliyoruz. Parlamentoda en az 100 vekil dedik. Meclisin yeni yüzleri bizler olalım. Yolunuz ve yolumuz açık olsun.”


TUTUKLU SİYASETÇİLERİN MESAJLARI OKUNDU
Açılış konuşmalarının ardından HDP’nin tutuklu bulunan önceki dönem eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile tutuklu siyasetçiler Selçuk Mızraklı, Sebahat Tuncel ve İdris Baluken’in cezaevinden gönderdiği mesajları okundu.

“Buradayız” ve "Dîsa em" isimli Türkçe ve Kürtçe seçim şarkılarının tanıtımı yapıldı.

Yeşil Sol Parti'nin seçim bildirgesi, partinin eş sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın tarafından okundu.


SEÇİM BİLDİRGESİNDE NELER VAR?
Bildirgede ne çıkan başlıklar şöyle oldu:

ÇALIŞMA KOŞULLARI VE SENDİKAL HAKLAR
"İşçilerin, kamu çalışanlarının ve çalışmayla ilişkili olan herkesin grevli ve toplu sözleşmeli sendikal örgütlenme haklarını güvence altına alacağız.

8 Mart’ı çalışan tüm kadınlar için resmî tatil günü ilan edeceğiz. Lokavtı anayasal ve yasal bir düzenleme olmaktan çıkaracağız. İnsanca yaşanacak, emekliliğe yansıyacak adil bir ücret sistemi getireceğiz. Kiralık işçi uygulamalarına son vereceğiz. Gerekli şartları sağlayanlara aylık asgari ücretin üçte ikisi tutarında ‘temel gelir güvencesi’ vereceğiz. Özel sektörün işletmesine bırakılan madenleri kamulaştıracağız."

AYRIMSIZ SAĞLIK HİZMETİ
"Cinsiyete, yaşa, etnik kökene, inanca, cinsel yönelime, bölgeye, mesleğe, mülteciliğe bakmadan ülkede yaşayan herkesin her türlü̈ sağlık hizmet gereksinimini eşit, ulaşılabilir, nitelikli, anadilinde, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve parasız hizmet sunumuyla karşılayacağız."

KADINLAR İÇİN EŞİTLİK

"Kadınların emeğini, çalışmasını yok sayan cinsiyetçi iş bölümüne son vereceğiz. Kadınların ücretsiz ev emeğine sosyal güvence ve emeklilik hakkı tanıyacağız. İstanbul Sözleşmesi’ni hayata geçireceğiz. Erkek şiddetine karşı kadının meşru müdafaa hakkını yasal zemine kavuşturacağız. Toplumsal cinsiyet kaynaklı suçlarda “haksız tahrik indirimi” gibi cezasızlığa neden olan uygulamaları mevzuattan kaldıracağız. Meclis’i kadınların, emekçilerin, halkların, gençlerin, LGBTİ+’ların, engellilerin, çocukların, kültürlerin, inançların ve tüm ezilenlerin meclisi yapacağız."

ÜNİVERSİTELERE ÖZGÜRLÜK
"Demokratik, özgür, katılımcı üniversite modelinde, üniversitenin tüm bileşenlerinin eşit söz ve karar hakkına sahip olduğu Demokratik Üniversite Meclislerini kuracağız. YÖK’ün kaldırdığı “Toplumsal Cinsiyet Tutum Belgesi”ni yeniden uygulamaya koyacağız. Her öğrencinin eğitim ve öğretimin tüm aşamalarına kendi anadili ile başlamasını ilke haline getireceğiz.Üniversitelerin senato ve yönetim kurullarında, öğrenci meclislerine yer ve oy hakkı vereceğiz. Ataması yapılmayan tüm öğretmenlerin atamasını gerçekleştireceğiz."

ÇOCUKLAR
"Çocukların işçileştirilmesine son vereceğiz. Halkın ihtiyacı kadar enerji kullanımını ücretsiz sağlayacağız. Çocuk Bakanlığını kuracağız ve bakanlık bünyesinde Çocuk Hakları Eylem Planı, Çocuk Politikaları Strateji Belgesi ve Çocuklar İçin Politika İlkeleri’ni oluşturacağız. Ücretsiz bakım evleri ve kreşler açacağız."

ZORUNLU DİN DERSİNİ KALDIRACAĞIZ
"İnanç ve vicdan özgürlüğünü eşit yurttaşlık temelinde anayasal güvenceye kavuşturacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yerine temelden farklı; 'İnanç İşleri Üst Kurulu' olarak çalışan, tüm inançlara tüzel kişilikler olarak örgütlenebilme koşulu sağlayabilen “İnanç Hizmetleri Başkanlığını” kuracağız. Zorunlu din dersini kaldıracağız."

NATO VE OPERASYONLARA KARŞI
"Türkiye'nin Kürt sorununu bahane ederek Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonlara son vereceğiz. Bu ülkelerle dostluk ilişkileri içinde ve müzakere ve diyalog yoluyla, bölgeselleşen Kürt meselesini çözeceğiz. Rusya’nın çevrelenmesini amaçlayan NATO’nun, genişleme süreci adıyla yeni çatışma alanları yaratan silahlanma politikasına ve bir bütün olarak nükleer savaş tehdidine karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."

DEMOKRATİK ANAYASA, SİYASAL ÖZGÜRLÜKLER
"Siyasi partilerin kapatılmasına son vereceğiz.

Seçim barajını kaldırarak temsilde adaleti sağlayacağız, Meclis’te bütün partilerin aldıkları oy oranında temsil edilebilmesinin yolunu açacağız. Düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü ve basın özgürlüğü önündeki tüm yasal engelleri kaldıracağız. Kolluk kuvvetlerine, tarikat üyelerine, mafyaya, çetelere ve mala çöken suç örgütlerine uygulanan cezasızlık politikalarına son vereceğiz."

SIĞINMACILAR
"Egemenlerin çıkarlarına dayanan savaşlarda ölmemek için sığınmak zorunda kalanların ve göç eden herkesin temel sosyal haklardan yararlanması, can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli düzenlemeleri yapacağız."

TARIMA DESTEK
"Tarımsal destekleme politikalarının azami kamusal fayda sağlaması için yoksul köylülüğe ve küçük ölçekli çiftçiliğe yönelik pozitif ayrımcı politikaları hayata geçirecek, kooperatifleşmeyi teşvik edeceğiz. Küçük ve orta ölçekli tarımsal üretim için gerekli enerji ve su tüketimini ücretsiz karşılayacağız. Kooperatifler Bakanlığı kuracağız."

DOĞA YIKIMINA SON
"Ekoloji temelli politikaları hayata geçirmek için Ekoloji Bakanlığı kuracağız. Nükleer santral projelerini ve anlaşmalarını iptal edeceğiz. Termik santralleri kapatacağız. Kanal İstanbul Projesini iptal edeceğiz. Kuzey Ormanlarını muhafaza ormanı ilan edeceğiz."

RANT DEĞİL YAŞAM
"Rant odaklı kentsel dönüşüm politikaları yerine kentlerin kimliğine ve iklimine uygun, yerelin taleplerini esas alan, doğal afetlere dayanıklı yapıları tesis edeceğiz. - Barınma krizine karşı sosyal konutlar inşa ederek yoksul ailelerin yerleşmesini sağlayacağız.

Saray inşaatlarını durduracak, var olanları halkın kullanımına açacağız."

ENGELLİLERE ERİŞİLEBİLİR KENTLER
"Engelli yurttaşların sorunlarının çözümü amacıyla “Engelliler Bakanlığı”nı kuracağız. Tüm kurumlarda engellilere özel bütçe kaleminin yer almasını sağlayacağız. Engelliler için erişilebilir kentler inşa edeceğiz."


KÜLTÜR-SANAT
"Sanatın ve sanatçının piyasa ve devlet karşısında özgürlük ve bağımsızlığını sağlamak için sanatçıların demokratik biçimde yöneteceği Türkiye Özerk Sanat Kurumu oluşturulacak, sanat alanındaki tüm faaliyetler bu kurumun yetkisinde olacak." 


Kaynak: Evrensel 
 

Editör: Derya çelik