Gazete Emek - Kastamonu Üniversitesi’nin 30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2023-ÖE2-15 numaralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim dalı Araştırma Görevlisi ilanında “Felsefe Bölümü, İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olup; Türk İslam Düşüncesi Tarihi, İslam Felsefesi veya İslam ve Türk Felsefesi Anabilim Dallarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak” şartı aranmıştır. İlanın şartına bakıldığında felsefe bölümlerinde yüksek lisans yapan adayların başvurusunun engellendiği görülmektedir. Felsefe yüksek lisans programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, ilanın şartlarına baktıklarında kendilerine yapılan engellemeyi Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne şikâyet (CİMER) etmiş ve bu hukuksuzluğun son bulmasını talep etmişlerdir.

Öğrencilerin şikayetleri CİMER kanalıyla üniversiteye iletildiğinde, Kastamonu Üniversitesi bu usulsüzlüğü savunmakla kalmamış; felsefe anabilim dalında lisansüstü öğrenim görenlerin felsefe bölümü altında yer alan “Türk İslam Düşüncesi Tarihi” anabilim dalında istihdam edilmeye “yetkin” olmadıklarını yazılı olarak bildirmiştir:

“… Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalının da ayrı bir uzmanlık gerektirmesi ve bu anabilim dalında istihdam edilecek araştırma görevlisinin gerek eğitim gördüğü gerekse görev yapacağı alanda faydalı ve verimli olması önem arz etmektedir.”

İlan edilen kadroya alınacak araştırma görevlisi henüz yüksek lisans yapıyor olacağından herhangi bir özel alanda uzmanlığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, felsefe bölümlerinde lisansüstü öğrenim gören adaylar da ilahiyat fakültelerinde öğrenim görenler gibi bu alanda kendilerini geliştirebilirler.

r. Ama ilandan görüldüğü ve yapılan açıklamayla da pekiştirildiği gibi, felsefe bölümlerinde lisansüstü öğrenim görenlerin başvuru hakkı dahi ellerinden alınmaktadır.

Bu açıklamayla birlikte Kastamonu Üniversitesi, felsefe bölümlerini ilahiyatlaştırma çabasını meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Ancak bunu yaparken felsefe bölümlerinin lisansüstü programlarının felsefe bölümlerinde (mevzubahis anabilim dalı İlahiyat Fakültesinde değil Felsefe Bölümü altındadır!) istihdam edilecek araştırma görevlisi kadrosu için yeterli olmadığını belirtmektedir.

Aynı ilanda Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalına alınacak araştırma görevlisi kadrosuna da sadece ilahiyatçılar başvurabilmektedir. Türk İslam Düşüncesi Anabilim dalı için yetersiz olduğu düşünülen felsefeciler, Felsefe Tarihi Anabilim Dalı için de yetkin görülmemektedirler.

Tüm bunlar eşliğinde, Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı’nın, Kastamonu Üniversitesi’nin ve ilana konu olan Felsefe Bölümü’nün şu soruları yanıtlaması beklenmektedir:

Kastamonu Üniversitesi, felsefe bölümlerinin lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilerin “uzman olmadığı”, “verimli olamayacaklarını” söylemeye yetkili midir?

Felsefe bölümlerinde yüksek lisans yapanlara felsefe bölümü bünyesinde açılan bir ilana başvuru yolunun kapatılması hukuken savunulabilir mi?

“Felsefe Tarihi Anabilim Dalı”na alınacak araştırma görevlisi kadrosuna felsefecilerin başvurabilmesi hangi meşru gerekçeyle engellenmektedir?

Okullara 3 gün seçim tatili geliyor Okullara 3 gün seçim tatili geliyor

İlandaki başvuru şartı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin İslam ve Türk Felsefesi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapan bir aday düşünülerek mi hazırlanmıştır?

Editör: Bekir GÜNEŞ