Gazete Emek- 12 yaşındaki çocukların 'staj' adı altında A101'de çalıştırılmasını öngören protokol MEB tarafından iptal edildi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın MESEM programı kapsamında A101 market ile imzaladığı ve 12 yaşındaki çocukların staj kapsamında A101’de çalıştırıldığı iddia etmişti. Ağbaba’nın iddialarının yer aldığı ““Devlet eliyle çocuk işçiliği meşrulaştırılıyor” diye tepkiler gelmişti: MEB, A101 protokolünü iptal etti” başlıklı haberimize ilişkin düzeltme ve tekzip metni aşağıda yer almaktadır.

CEVAP VE DÜZELTME

"www.gazeteemek.net internet sitesinin 03.11.2022 tarihli görünümünde, https://www.gazeteemek.net/egitim/devlet-eliyle-cocuk-isciligi-mesrulastiriliyor-diye-tepkiler-h27756.html url adresli linkinde yer alan “Devlet eliyle çocuk işçiliği meşrulaştırılıyor” diye tepkiler gelmişti: MEB Protokolu İptal Etti”başlıklı haberde; protokol uygulansaydı öğrencilerin mesleki beceri kisvesiyle dört gün A101’de ucuza çalıştırılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın MESEM programı kapsamında A101 market ile imzaladığı protokol iptal edildiğine ilişkin doğru olmayan ifadeler kullanılmıştır.

Oysa, 06.10.2022 tarihinde şirketimiz ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü(“MTEGM”) arasında imzalanan İş Birliği Protokolü’nün(“Protokol”) dayanağı 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu ve ilgili mevzuatı olup Protokol’ün amacı; MTEGM ile Yeni Mağazacılık A.Ş.(“A101”) iş birliğinde A101 çalışanlarının mesleki eğitim merkezleri aracılığıyla eğitim öğretim sürecine dahil olmalarını sağlayarak mesleki bir sertifikalandırma sağlamaktır. Nitekim, farklı sektörlerde sektörün önde gelen firmaları da çalışanlarının eğitimleri için benzer protokolleri imzalamış bulunmaktadır.

Protokol ile hedeflenen; öğrencilerin A101’de çalışması değil, A101 çalışanlarının mesleki eğitim merkezleri aracılığı ile eğitilmesi ve A101 çalışanlarının mesleki açıdan sertifikalandırılmasıdır. Bu kapsamda, A101, Protokol ile MTEGM’den öğrenci almayı değil; aksine, A101 çalışanlarını mesleki eğitim merkezlerine kaydettirerek eğitim almasını sağlamayı; buna mukabil olarak MTEGM’ye bağlı olarak mesleki eğitim merkezi programı uygulayan mesleki eğitim merkezleri de A101 çalışanlarının eğitilmesini ve sertifikalandırılmasını sağlamayı kabul etmiştir. Bunun yanı sıra Protokol ile, A101’in okul sınıf, atölye ve laboratuvarlarını imkanlar ölçüsünde yeni teknolojilere dayalı olarak donatılmasını/desteklemesini sağlama yükümlülüğü de bulunmaktadır.

Önemle belirtmek isteriz ki, A101 mağazalarında 18 yaş altında çalışan bulunmamakta olup Protokol kapsamında da 18 yaş altında kimse bulunmamaktadır. A101’in çalışanlarının eğitilmesi ve sertifikalandırılmasını desteklemek amacıyla imzalamış olduğu bu Protokol iptal de edilmemiş olup yürürlüğü devam etmektedir.

Dolayısıyla, haberde yer alan ifadeler tamamen gerçek dışı olup, söz konusu ifadeler şirketimizin kişilik haklarının ihlaline ve itibarının zedelenmesine yol açacak niteliktedir. Bu kapsamda, toplumda ve okurun aklında hiçbir soru işareti kalmaması ve doğru bilgi aktarımının sağlanabilmesi amacıyla Basın Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca işbu açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur.

Yeni Mağazacılık A.Ş.”

Saygılarımızla / Best Regards,