Vatanseverlik ulus devletlerin oluşmasıyla, ülkeye bağlılığın temel ölçüsü olarak kabul edilir. Kapitalistler ulus devleti ve vatanseverliği toplumsal destek yaratmak ve sistemsel meşruiyet sağlamak için kullanırlar.

Halbuki kapitalizmde esas alınan şey, sermayenin toplum üzerinde kurduğu egemenliktir. Kamuoyu desteği yaratmak ve kapitalizmi vatanseverlikle maskelemek, kapitalistlerin sistemsel hakimiyetleri için olmazsa olmazdır. Demokratikleşme sürecini tamamlamamış Türkiye ve Ortadoğu'daki bazı ülkelerde din ve inanç faktörü sistemin varlığını meşrulaştırmak için hala kullanılan önemli bir argüman olmaktadır. Son kırk yıldır din, Türkiye'de korkunç bir şekilde bazı tarikat ve cemaatlerin eliyle kullanılmaktadır. Türkiye'de hem milliyetçilik hemde din ve bunlarla beraber yapay bir vatanseverlikte siyasi argüman olarak kullanılmaktadır. Son kırk yıl, Türkiye'nin demokrasiden, özgürlüklerden ve temel insan haklarından adım adım uzaklaştığı bir ülke oldu yada bu hale getirildi. Büyük global sermaye güçleri, 1980'den itibaren Türkiye üzerinde tam hakimiyet kurarak Ortadoğu'ya hakim olma stratejisini hayata geçirdiler. NATO'nun ve emperyalist dünyanın 1950'den sonra, Yeşil Kuşak Projesinin müslüman ülkelerde hayata geçirilmesiyle dinci gruplar oluşturularak sol ve demokratik gelişmeler engellendi. 


 

Bu emperyalist proje, Türkiye'de ılımlı islam adı altında uygulandı ve dinci tarikatlar-cemaatler oluşturuldu. Toplum siyasal islamın etkisini yıllarca yaşadı ve sol partilere mesafeli durdu. Kapitalizm çok vahşice Türkiye'yi kendi etkisine aldı. Türkiye tarımda kendi kendisine yeten bir ülkeyken bazı tarım ürünlerini dışarıdan ithal edecek duruma geldi. Türkiye, demokrasiden uzaklaştıkça, devletin içi çetelerle, doldu, her tarafta mafyalaşma yaşanıldı. Yolsuzluk, rüşvet bir kültüre dönüştü. Devletin malı deniz yemeyen domuz zihniyeti hayatın her tarafına girdi ve kapitalist düzen partili siyasetçiler devletin imkanlarını kendi şahsi çıkarları için kullanmaya ve yağmalamaya başladılar. Türkiye'de sahte vatanseverler türedi. Sermayeyi savunmak, vatan ve kamu mülklerini yağmalamak, ormanları kesmek, madenleri birkaç şirkete peşkeş çekmek, dini istismar etmek vatanseverlik oldu. İşçiyi -emekçiyi-köylüyü-çiftçiyi savunmak, demokrasi mücadelesi vermek, yolsuzluğa, rüşvete karşı durmak, insan hakları ve demokrasi mücadelesi vermek vatan hainliği ve devlet düşmanlığı olarak gösteriliyor.


 

Türkiye yoksullukta ve ekonomik pahalılıkta kırılırken, ahlaksızlık hayatı esir almışken, ülke emperyalizmin pençesinin içindeyken, sayıları 100'ü geçmeyen zenginler zevki sefa yaşıyorken, Türkiye'de kimlerin gerçek vatansever ve gerçek vatan haini olduğunu matematiksel bir işlemle ortaya koyabiliriz. Din tacirliği yapanlar mı, yolsuzluğa ve rüşvete bulaşanlar mı, halkı ezenler mi, ülkenin kaynaklarını bir avuç zengine verenler mi, ülkeyi borç bataklığına koyanlar mı vatansever oluyor?


 

Bu Cübbeli Ahmet denen  ve villada yaşayıpta, son model jipe binen ve  parayla oynayan din tüccarının dili çok uzamış olmalı ki zaman zaman bir devlet yetkilisiymiş gibi konuşuyor. Bu zat, Türkiye'de vatan hainleri olduğunu ve bunların 'temizlenmesi' gerektiğini söylüyor. Bu vatan hainleri kimlermiş, biraz dürüst olsada bunu açıkça söylesede ak ile kara netleşse… Bu şalvarlı, cüppeli din tüccarı bir gün NATO'yu ve emperyalizmi-kapitalizmi eleştirmiş mi? Bu şarlatan bir gün ormanların kesilmesine, madenlerin özel şirketlere peşkeş çekilmesine, rüşvete ve yolsuzluğa karşı çıkmış mı? Bu sakallı şeytan bir gün zama ve yoksulluğa hayat pahalılığına karşı birşey demiş mi? Bir gün işçinin-emekçinin-çiftçinin yani halkın yararına iki çift söz söylemiş mi? Ülkedeki ahlaksızlıktan hiç bahsetmiş mi? 


 

Türkiye'de her türlü ahlaksızlık diz boyu olmuşken, Cübbeli gibi din tüccarları din ve islam adına ne anlatıyorlar? Bu gibi din tüccarlarının Türkiye'ye bir aspirin ve ağrı kesici kadar bir faydaları oldu mu? Halkın dini duygularını ve inancını çok iyi istismar edip para içinde yüzüyorlar. Rahmetli Yaşar Nuri Öztürk hoca, Türkiye'nin en büyük sorunu dincilik sorunudur demişti. Korkunç bir din istismarcılığı var. Din istismarlığı üzerinden korkunç rantlar elde ediliyor. Cüppeli Ahmet denen bu din tüccarı ve kapitalizmin din maskeli uşağı ve hizmetçisi bir HDP'ye dil uzatıyor, bir sol ve devrimci kesimlere dil uzatıyor. Savundukları karanlık sistemin sonunun geldiğini bildikleri için korkuya kapılıyorlar. Türkiye demokratikleşirse din tüccarlığı yapamayacaklar, halkın dini duygularını istismar edemeyecekler, yani işsiz kalacaklar. Rahmetli Aziz Nesin hoca, Türkiye'de en sermayesiz iş din tüccarlığıdır ve müşterisi de cahil-eğitimsiz bırakılmış kitlelerdir demişti. Demokrasi mücadelesi verenler, işçinin-emekçinin-çiftçinin yanında yer alanlar, halkın çıkarlarını savunanlar, ormanları koruyanlar vatan hainimi oluyorlar Din tüccarları, halk düşmanları, işçiyi sömürenler, halkı ezenler devletin imkanlarıyla zengin olanlar mı vatansever oluyorlar? Bu Cübbeli denen zat, bir ekmeğin kaç lira olduğunu biliyor mu? 


 

Türkiye'de kaç milyon insanın yoksulluktan kırıldığından haberi var mı? Ülkede aç sabahlayan ne kadar insan olduğunu biliyor mu? En ucuz evin kirası 3000 lira olmuş ve fakirlerin sofrası günden güne daha çok fakirleşirken, bu cübbeli din tüccarları ne anlatıyorlar ve halk için ne yapıyorlar? Vatansever olmanın temel ölçüsü halk için çalışmak değil midir, demokrasiyi savunmak değil midir, işçiyi, çiftçiyi savunmayan halkın mutluluğu için çalışmayanlara vatansever denir mi? Halk düşmanları ve Türkiye'yi soyup soğana çevirenler, halkın inancını istismar edip villarlarda lüks içinde yaşayanlar vatansever mi oluyorlar? Türkiye'ye demokrasi gelsin, halk mutluluk ve refah içinde yaşasın, ülkede özgürlük olsun, ülke her konuda gelişsin, yolsuzluk ve rüşvet olmasın, gelir dağılımı adil olsun, insana değer verilsin, ülkenin ekonomik kaynakları ve imkanları halkın refahı için kullanılsın diyenler vatan haini mi oluyor? Evet, Türkiye'de devleti soyanların, halkı ezenlerin, ülkenin kaynaklarını bir avuç asalak sömürücü sınıfa verenlerin, halka zulüm edenlerin, ülkeyi borç bataklığına koyanların, yolsuzluk yapanların, rüşvet yiyenlerin yani gerçek vatan hainlerinin temizlenmesi gerekiyor. 


 

Bunu da demokrasi mücadelesi veren demokrasi güçleri yapacaklar. Türkiye'de gerçek vatanseverler ve gerçek Türkiye sevdalıları solculardır, devrimcilerdir, demokrasi mücadelesi verenlerdir. Türkiye'yi kimler bu duruma getirdi? Türkiye'yi özellikle son 40-42  yıldır halk düşmanı kesimler yönetiyorlar. Demekki Türkiye'yi özellikle 1980'den beri yönetenler bu duruma düşürdüler. Emperyalizmi din ve Türkçülük maskesi takarak savunanlar mı, NATO'ya kol kanat gerenler mi, 6 filo İstanbul'a demirlediğinde namaz kılarak Amerikan askerlerini koruyanlar mı vatan sevdalısı oluyorlar? Yoksa tam bağımsız Türkiye diyen ve emperyalizmin askerlerini denize dökenler mi gerçek vatansever oluyor? 2x2=4 eder.