Büyük hegomon güçler, Arap-Yahudi çatışması üzerinden Ortadoğu'da egemenlik savaşını derinleştirme içerisine girmiş bulunmaktalar. İsrail'in Ortadoğu'da, emperyalist-kapitalist dünyanın bir karakolu işlevini gördüğü gerçekliği var. Bundan dolayı, bütün Avrupa ve ABD, İsrail'in arkasında olduklarını ilan edip bölgeye kısmi bir askeri güç göndereceklerini belirttiler. Bu sadece İsrail'in güvenliğiyle açıklanacak bir durum değildir. Çünkü İsrail, kendi güvenliğini askeri anlamda sağlayabilecek durumdadır ve Arap ülkelerinin çoğunluğu İsrail ile iyi geçiniyorlar. Bu savaş Araplar ile Yahudiler arasındaki bir savaş değildir. Çünkü tarihte, halklar arasında savaşlar olmamıştır ama halkları sözde temsil ettiklerini ve koruduklarını iddia eden egemen iktidarcı güçler hep çatışma halinde olmuşlardır. Bu egemenlik savaşlarını halklar arası savaşlar olarak göstermişlerdir. İsrail global Yahudi sermayesinin gücüyle kuruldu ve Ortadoğu'da Yahudi ulus devleti olarak şekillendi. Ve Ortadoğu'da, aynı zamanda Yahudi sermayesinin-kapitalizmin de bekçiliğini yapma görevini üstlenmiş bulunuyor.

Çünkü Avrupa ve ABD sermayesi Yahudilerin elinde olduğu sürece, Avrupa ve ABD, İsrail'in arkasında olurlar ve destek verirler. Yani para Yahudilerde güç ve koruma ise Avrupa ve ABD'de. Yahudi'nin parası Batı'nın bekçiliğini sağlar. Başka türlü, Avrupa ve BAD, neden İsrail'in arkasında dursunlar? İsrail sosyalist bir sistemle yönetilseydi, Avrupa ve ABD ve Yahudi sermayesi İsrail'e kol kanat gerer miydi, korur muydu? Mümkün değil yapmazdı bunu. Birinde para var birinde güç var. İkisi de birbirini tamamlıyor. Tabi aynı zamanda, Yahudi sermayesi, bir Yahudi devletlerinin de olmasını istiyorlar ama kapitalist olunması ve kendilerini temsil etmeleri şartıyla. Avrupa ve ABD'deki bütün Yahudi iş adamları büyüklü küçüklü hepsi de İsrail'e mali destek vermektedirler. Buna karşılıkta, İsrail, kapitalizmin bölgede muhafızlığını ve temsilciliğini yapmaktadır. Türkiye'de ve Müslüman ülkelerde, kapitalist sistem gerçekliğini bilmeden, sadece geleneksel İslam ve din kardeşliği üzerinde Yahudilere ve İsrail'e düşmanlık yapmaktadırlar ama aslında farkına varmadan emperyalizme-kapitalizme hizmet ettiklerinin farkında değiller. Türkiye'de bazıları, İsrail'in ürünlerini almayın ve protesto edin diyorlar. Oysaki Türkiye Yahudi sermayesinin en güçlü olduğu ülkelerden biridir.

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye, Londralı iki bankere borçludur dediği bankerler Yahudi bankerlerdir ve dünyayı yöneten aileler olarak biliniyorlar. Türkiye'de, kendilerine Müslüman deyip te Yahudilere ve İsrail'e düşmanlık yapanların, bu düşmanlıkları ayakları havada bir düşmanlık olup gerçeklikten yoksundur ve cahilcedir. Çünkü Türkiye'deki sermayenin büyük bölümü zaten Yahudilerindir. Dünyadaki bütün Yahudiler, kendi aralarında örgütlüler ve birbirleriyle ilişkililer. Türkiye'deki Yahudilerde İsrail'deki ve ABD ve AB'deki Yahudilerle birlikte hareket ediyorlar. Türkiye'deki bütün sağ muhafazakâr partilerin hepsi, gizli bir şekilde Yahudi sermayesinin yanındalar. Görünüşte İsrail' karşı çıkmaları, kendi oy kitlelerine şirin görünmek içindir. Kapitalizmi-emperyalizmi bilmeden ABD-AB-İsrail'e karşı çıkmanın politik-ideolojik bir karşılığı ve anlamı yoktur. Bütün Avrupa ve ABD'nin siyaseti Yahudi sermayesi tarafından dizayn edilmektedir ve buna Türkiye de dahildir. Bu açıdan, Türkiye'de Yahudi ve İsrail düşmanlığı yapmak hem komik oluyor. Filistin'e yapılan saldırılara, insani açıdan karşı çıkılmalıdır bu ayrı bir konudur. Yani İsrail'in Filistin'e ve Hamas'ın da İsrail'e yaptıkları saldırılara insani çerçevede karşı çıkmak insani bir hassasiyettir.

Ama Filistinlileri destekleyip Yahudilere düşmanlık yapmak hiç insani değildir. İsrail'in saldırılarına karşı çıkılması gerektiği gibi Hamas'ın saldırılarına da karşı çıkmak insani bir durum olmaktadır. Yani İsrail düşmanlığı Yahudi düşmanlığı haline getirilmemelidir. Bütün Müslüman ülkelerde, Yahudilere gizli bir geleneksel düşmanlığın olduğu biliniyor. Yani sanki Yahudileri şeytan yaratmışta, bundan dolayı düşmanlık yapılmalı gibi bir ön yargı ve cehalet var. Bu, Hristiyanlara karşıda var. Oysaki bu düşmanlıkların temelinde devlet ve iktidar çatışmaları vardır. Yani Haçlı Seferleri, ta Ortadoğu'ya Hristiyanları korumak için mi yapıldılar? Ve bazı dar kafalıların, iddia ettiği gibi, Osmanlı ta Avrupa içlerine kadar adalet götürmek için mi gitti? Hepsi de iktidar ve egemenlik savaşlarıdır. Bu iktidar savaşlarında din ve vatanı savunma adına olan halklara olmuştur. Yani bu açıdan, sermayenin dindarlığı da vatanseverliği de demokratlığı da sahtedir ve halkları kandırmaya yöneliktir. Amaç iktidar ve egemenlikse her şey mübah görülür ve halklara acınmaz. ABD ve İngiltere bölgeye savaş uçakları ve gemiler gönderiyorsa, bu, İsrail'i Hamas'tan korumak için değildir.

Hamas'ın, İsrail tarafından, FKÖ'yü parçalamak için kurdurulduğu biliniyor. Bu durumda, Hamas'ın, büyük sermaye güçleri tarafından, provokasyon yapılarak kullanılma ihtimali yüksektir. Filistinlilerin özerklikleri ve yönetimleri varken, Hamas'ın İsrail ile ne sorunu olabilir? Bu suretle Ortadoğu'nun, global sermaye tarafından tam olarak kontrol edilmek istenmesi var. İsrail'in bile, sermayenin hakimiyetinin sağlanması için burada kullanılıyor olabilme olasılığı yüksektir. Kapitalizmin hakimiyeti için, her milletten ne kadar insanın öldüğü, sermaye gruplarının umurunda bile değildir. İsrail'de birkaç bin Yahudi'nin ölmesi bile, Yahudi sermayesinin ve kapitalist sistemin umurunda olmaz. Bu açıdan neye nasıl karşı çıkıldığını iyi bilmek gerekiyor. Savaşlara karşı çıkmak ve insan hayatını savunmak farklı, şeydir, ama bir topluma ve dine düşmanlık yapmak ise çok daha farklı bir durumdur. Türkiye'de Avrupa'ya-Amerika'ya karşı olduğunu sözde söyleyip te özde, Avrupa ve Amerika'nın belirlediği ve dayattığı sistemi farkında olmadan yaşayan o kadar çok Müslüman görünümlü SÜSLÜMAN var ki saymakla bitiremezsiniz.

Bu Müslümanlar-Süslümanlar, Kürtler için bir gün sokaklara çıkmadılar, tam tersi Kürtlere terörist diyorlar. Kürtler ulus olarak bile kabul edilmiyorlar ve soykırım altında yok edilme tehlikesi altındayken bu Müslümanlar neyi savunuyorlar acaba? Filistinliler Müslümanda Kürtler Müslüman değiller mi? Lafa geldi mi, Kürtler bizim kardeşlerimizdir diyorlar ama Kürtlerin anadillerinde TV'lerde konuşmalarına bile izin vermiyorlar. Bir Filistinli Arap, İsrail'de TV'lerde Arapça konuşabiliyor. Karşı çıkacaksanız, önce Kürtlerin yok edilmek istenmesine, Kürtlere yapılan zulme karşı çıkın ki sizin samimi ve ciddi olduğunuza inansınlar. Yüz yıl önce, Filistinliler-Araplar, sizi arkadan vururken Kürtler sizinle aynı cepheden omuz omuza savaştılar. Rojava'dan Türkiye'ye bir taş bile atılmamışken, Türkiye Rojava'yı neden işgal ediyor ve bombalıyor? Ey Türkiyeli Müslümanlar, buna bir sözünüz yok mu? Her gün, birkaç Kürt Türkiye tarafından öldürülüyor. Ey Müslümanlar, buna ne zaman dur diyeceksiniz? Yoksa kapitalizmin egemenlik savaşlarına, sözde din kardeşliği adı altında sözde karşı çıkmaya devam mı edeceksiniz? Ve aslında, sözde din kardeşliği adı altında kapitalizme boyun eğmeye devam mı edeceksiniz? Şalvarlı sakallı kapitalistlerle kravatlı takım elbiseli modern kapitalistler iç içe iktidar savaşına girilmişler ama beyni kör olanlar bunu anlayamıyorlar.

Selamlar